next up previous
Next: Intern kvalitetsudvikling/kvalitetssikring Up: Om RUC og RUCs Previous: Ph.d.-uddannelsen

Studievejledning

Central og decentral studievejledning

I hvilket omfang og på hvilken måde tilbydes der central og decentral studievejledning, og vurderes den eksisterende studievejledning som tilstrækkelig?

Centralt:

RUC har en central professionel studievejledning. Herfra udgives hvert år den såkaldte Kombibog der henvender sig til de studerende på de tre basisuddannelser og beskriver RUCs kombinationsuddannelsesstruktur og de enkelte overbygningsfag. Endvidere afholdes hvert år den såkaldte kombi-dag hvor hvert overbygningsfag orienterer interesserede (som supplement hertil arrangerer andetårshusene på NAT-BAS i øvrigt informationsmøder med repræsentanter fra overbygningsfagene). Endelig udgiver den centrale studievejledning et katalog over de enkelte fags studievejledere med træffetider etc. Den stærke vægt på studievejledning er nødvendig da overbygningsfagene først vælges efter to år.

Decentralt:

På NAT-BAS er ansat en ældre studerende som studiekonsulent, en studievejleder med overblik over hele RUCs uddannelsesstruktur og kravene til overbygningsstudierne. Endvidere er det projektvejledernes opgave løbende at give den enkelte studerende studievejledning, noget der er vigtigt på grund af den store valgfrihed på basisuddannelsen. På overbygningsfagene foregår studievejledning i praksis ved uformelle samtaler med vejleder/studienævnssekretær.

Både NAT-BAS og de enkelte fag udgiver hvert år en omfattende trykt studievejledning (jf. Bilag G, I, J og K) som sendes til de studerende.

Efter vores mening er studievejledningen på RUC nogenlunde velfungerende, hvilket ikke mindst skyldes at de studerende via projektgrupperne kommer i nærkontakt med vejlederne lige fra starten af studiet.


next up previous
Next: Intern kvalitetsudvikling/kvalitetssikring Up: Om RUC og RUCs Previous: Ph.d.-uddannelsen

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998