next up previous
Next: Ph.d.-uddannelsen Up: Om RUC og RUCs Previous: Studenteroptag

Internationalisering

Hvorledes tilgodeses internationalisering i uddannelserne som helhed?

Angiv målsætning og prioriteringer for det internationale samarbejde. Er der indgået institutionelle samarbejdsaftaler for uddannelserne - i givet fald med hvem og i hvilket omfang?

Fagene matematik, fysik og kemi har i deres undervisning lokale og nationale traditioner. Indholdet er imidlertid internationalt. Lærebøger er - også på de indledende kurser - i vid udstrækning affattet på engelsk. Desuden indebærer projektarbejdets informationssøgningsfaser brug af især engelsksproget originallitteratur. I projektarbejdet vil der kunne indgå forhold som har en national eller international dimension.

Det er blevet en slags national strategi at bidrage til internationaliseringen ved at opmuntre de studerende til at studere et semester eller mere ved et udenlandsk universitet. EU har programmet Socrates der støtter sådanne tiltag. For at en passende meritering skal kunne finde sted ved hjem-universitetet, skal studieaktiviteterne beskrives som normal-studie-belastning. Dette finder sted inden for rammerne af ECTS (European Community Course Credit Transfer System), der hjælper interesserede studerende med at orientere sig i studieplaner (og studietidsækvivalens) ved andre universiteter med henblik på at udvælge sig en studieplads ved et udenlandsk universitet og samtidigt sikre sig studiemeritmulighed. Matematik, fysik og kemi er alle beskrevet inden for ECTS-systemet.

Matematik & Fysik:

Matematik og fysik har ikke faste samarbejdsaftaler. De studerende rejser ud som free movers til alle dele af verden. I de senere år har der været studerende herfra på studieophold i Norge, Frankrig, Skotland, Vietnam, USA, Canada og New Zealand.

Kemi:

Kemi har for nyligt etableret en samarbejdsaftale med kemi ved et enkelt universitet, men der har endnu ikke været studenterudveksling. Derimod er der gennem de senere år flere studerende der har opholdt sig et halvt år ved et udenlandsk universitet i begyndelsen af studiet efter NAT-BAS (Norge og Skotland har været hyppigst besøgt).


next up previous
Next: Ph.d.-uddannelsen Up: Om RUC og RUCs Previous: Studenteroptag

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998