next up previous
Next: Internationalisering Up: Om RUC og RUCs Previous: Faciliteter

Studenteroptag

Rekrutteringsproblemer, overordnet

Hvorfor har søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser generelt været vigende set over de seneste år? Hvordan imødegås dette? Hvad skal der efter jeres mening til for at få øget interessen for de naturvidenskabelige studier?

Den vigende søgning til naturvidenskabelige uddannelser er ikke et fænomen der er specielt for RUC eller for Danmark. Det findes i store dele af den vestlige verden, og vi har ikke nogen færdig patentløsning på problemet. Der er formentlig tale om en slags uddannelsessystemets pendant til El Niño, dvs. udsving som man måske kan forklare, men vanskeligt regulere. Der er dog næppe tvivl om at en eventuel indgriben skal ske allerede i de tidligste dele af uddannelsesforløbet, dvs. i folkeskolen.

Vi er i øvrigt meget optaget af at belyse problemet. IMFUFA afholdt således i august 1997 en international konference med titlen Justification and Enrolment Problems in Education Involving Mathematics and Physics.

NAT-BAS :

En sideeffekt af den lille tilgang til naturvidenskab er at man kan blive optaget på NAT-BAS med den mindst tænkelige studentereksamen, blot man har ABC*. Hidtil har vi lykkeligvis undgået den realitet og det rygte at NAT-BAS bare er en varmestue for dem der ikke kan komme ind andre steder. For at det kan blive ved med at være sådan, vil vi ikke slippe rub og stub ind (for eksempel vil vi ikke lempe det alternative adgangskrav BBC+8.0 til BBC uden karakterkrav).

I øvrigt har optagelsen (målt som antal udsendte optagelsesbreve) på NAT-BAS i årene 1994-97 i runde tal været 250, 150, 175, 200. Vi oplever altså nu en svag stigning i søgningen efter det voldsomme fald fra 1994 til 1995.

Særlige initiativer

Hvilke overvejelser har uddannelsen gjort sig med hensyn til at tiltrække studerende, herunder også fra andre grupper end de traditionelle?

Mens vi venter på en opgangsperiode laver vi forskellige former for charme-offensiver i gymnasiet og HTX. De forskellige fag benytter lidt forskellige strategier.

Matematik udnytter personlige kontakter (f.eks. gamle kandidater) i gymnasiet og laver efter aftale med gymnasielæreren individuelt tilpassede besøgsarrangementer for højniveauklasser. Fysik har hvert år besøg af et par gymnasieklasser 1-2 dage. Endvidere er der elever fra 3.g (højniveau) der udfører deres fysikspeciale på RUC. Kemi har udsendt en invitation (Bilag O) til alle kemilærere ved gymnasiale uddannelser øst for Storebælt om at komme på besøg på kemiafdelingen på RUC med et kemi-valghold. Programmet for besøget kan sammensættes af et eller flere af i alt 14 nærmere beskrevne programdele. Desuden udnytter nogle gymnasielærere personlige kontakter til også at udnytte kemimiljøet på RUC i forbindelse med projektopgaver osv. i 3.g eller 2.HF.


next up previous
Next: Internationalisering Up: Om RUC og RUCs Previous: Faciliteter

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998