Statistikkursus
NAT-BAS efterår 2004


Kursuslærer: Jørgen Larsen.
Kursusmateriale: Jørgen Larsen: BASISSTATISTIK 2004   (IMFUFA-tekst 435). Kan købes i RUC-bogladen formedelst 145 kr.
Tidspunkt: Tirsdag 13-16 og fredag 9:15-12, første gang tirsdag den 14. september 2004.
Sted: Hus 13.2.

Statistikprogrammet R findes i Windows-, Linux- og Mac-udgaver på CRAN hvorfra det frit kan downloades og installeres.
Windows-brugere kan installere det ved at gå ind her og (downloade og) udføre exe-filen (som i skrivende stund hedder rw1091.exe).

Her er en moderne udgave af Galton's normalfordelingsmaskine.

Her er nogle statistiske tabeller af den gode gamle slags.

(Lidt uden for dagsordenen er her et Theoretical Computer Science Cheat Sheet.)


Kursusforløb:

1. Planer

Tirsdag den 30. november.
Fredag den 26. november.
Tirsdag den 23. november.
»Torsk i Østersøen« (Kapitel 16).

2. Afleveringsopgaver

Afleveringsopgave nr. 5 til aflevering tirsdag den 30. november.

Afleveringsopgave nr. 4 til aflevering tirsdag den 16. november.

Afleveringsopgavesæt nr. 3 til aflevering fredag den 29. oktober.

Afleveringsopgave nr. 2 er opgave 6.3 i noterne (opgaven om hvordan jern-ioner optages af mus). Afleveres tirsdag den 19. oktober. ― Her er tallene fra tabel 6.7.

Afleveringsopgave nr. 1 til aflevering fredag den 1. oktober.


3. Status
Fredag den 19. november:
Kontingenstabeller (Kapitel 15).   o.h.
Tirsdag den 16. november:
Multinomialfordelingen (Kapitel 14).
Opgave 14.1.
Fredag den 12. november:
Opgave 12.4. Multiplikative Poissonmodeller (Kapitel 13).
Tirsdag den 9. november:
Afsnit 12.3 (ulykker på en granatfabrik).
Fredag den 5. november:
Statistisk analyse af Poissonfordelte observationer (Afsnit 12.1 og 12.2). Opgave 12.1.
Tirsdag den 2. november:
R-demonstration/workshop. Her er log-filen.
Fredag den 29. oktober:
Udledning af Poissonfordelingen (Kapitel 11). Opgave 11.2.
Tirsdag den 26. oktober:
Logistisk regression (Kapitel 10).
Fredag den 22. oktober:
Multipel lineær regression (Kapitel 9), herunder eksemplet »Indianere i Peru«.
Tirsdag den 19. oktober:
Lineær regressionsanalyse, fortsat (bl.a. om middelfejl og om test af hypoteser om linjens parametre). Opgave 8.1 og 8.2.
Fredag den 15. oktober:
Lineær regressionsanalyse, start.
Tirsdag den 12. oktober:
Kapitel 7. Ensidet variansanalyse. Opgave 7.2 (jf. bilag).
Fredag den 8. oktober:
Kapitel 6. Tostikprøveproblemet i normalfordelingen.
Tirsdag den 5. oktober:
Kapitel 5. Enstikprøveproblemet i normalfordelingen.
Fredag den 1. oktober:
Afrunding af binomialfordelingen. Præsentation af normalfordelingen. Opgave 4.1.
Tirsdag den 28. september:
Kapitel 3. Sammenligninger af binomialfordelinger, dog ikke afsnit 3.3.
Opgaver 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4.
Fredag den 24. september: Årsfest (ingen undervisning).
Tirsdag den 21. september:
Kapitel 2. Den simple binomialfordelingsmodel.   Opgaver 1.4 og 1.5.
Fredag den 17. september:
Kapitel 1. Binomialfordelingen.   Opgaver 1.1, 1.2 og 1.3.   (Notat 2: Supplerende opgaver, ikke uddelt.)
Tirsdag den 14. september:
Orientering om kurset. Uddelt Notat 1.


[Jørgen Larsen]