Index -> Matematik programmer

Matematik programmer

Som det fremgår på forsiden læser jeg Matematik og Fysik. Gennem dette studie har jeg stiftet bekendtskab men en del forskellige programmer som kan lette hverdagen når man arbejde med denne type ting.

Jeg vil her præsentere en del af disse programmer. Det skal endelig siges at jeg har tage nogle programmer med som ikke er deciderede matematik programmer, men som er programmer som jeg ynder at bruge i forbindelse med matematik.

Jeg vil beskrive følgende programmer

LaTeX Program som bruges til at skrive tekster som indeholder matematik
Maple Et program primært til symbolske beregninger
Derive Et "lille" program til symbolske beregninger
GNU Octave Et program til numeriske beregninger
Fortran Et programmeringssprog


LaTeX

Når man skriver meget matematik, er det ikke til at holde ud at arbejde med normale tekstbehandlingssystemer, derfor arbejde faktisk alle som skriver matematik i LaTeX. LaTeX er ikke et tekstbehandlingsprogram det er et "sprog" som man bruger til at beskrive sin tekst i, (på sammen måde som HTML er det sprog som hjemmesider er lavet i). Man arbejde med teksten i en editor (altså et program som er godt til at redigere tekst i) og derefter sendes teksten gennem selve LaTeX programmet for at skabe det endelig resultat.

Dette kan virker meget besværligt, men i praksis er det let når man blot lige er kommet i gang. En stor fordel ved LaTeX er at det er gratis og at det findes til alle mulige forskellige computersystemer.

Nyttige programmer

Jeg fortrækker at skrive LaTeX under emacs. Jeg bruger pakken AUC-TeX som er en udvidelse til emacs, den er virkelig god, og alle som skriver seriøst i LaTeX burde se på den.

Til grafik bruger jeg xfig som er et grafisk tegneprogram, eller metapost som er et "tegnesprog". Metapost har mange fordele, men kan være lidt tungt at komme i gang med. For et eksempel på hvad man kan lave i metapost se mit 3. modul matematik projekt . Til grafer som er givet ved matematiske funktioner benytter jeg enten maple eller gnuplot. Gnuplot har den fordel at det samtidig er godt at benytte når man skal plotte data (at det er gratis er blot endnu en fordel). Til større data-plotteopgaver benytter jeg dog mest gnuplot fra octave.

Mere information om LaTeX

Hvis man vil i gang med LaTeX er det letteste at finde en som allerede bruger det. Men der findes også utrolig meget hjælp at hente på nette, her er en kort og ikke særlig grundig liste over steder hvor man kan lede efter hjælp.

LaTeX for forfattere: En god dansk LaTeX bog.
dk-tug: Den danske TeX bruger gruppe, har en udmærket post liste.
www.ctan.org: ctan er det officielle sted hvorfra man henter LaTeX, der findes også en del dokumentation.

Der ud over findes der en del bøger om LaTeX, jeg bruger mest

A Guide to Latex:Document Preparation for Beginners & Advanced Users
Forfattere: Kopka og Daly
Forlag: Addison-Wesley Longman, Incorporated
3 udgave
ISBN: 0201398257

Min LaTeX define pakke

De fleste LaTeX brugere har en fil hvor de angiver alle de pakker som de bruger, og hvor ens egne kommander ligger. Jeg har selvfølgelig også sådanne en fil, og jeg har forsøgt at strukturer og dokumentere den så andre kan brug den. Hent pakken define.sty, og se om det er noget for dig. Forslag til forbedringer modtager gerne.

Maple

Maple er et symbolsk manipulations program. Jeg benytter for tiden version Maple 7 og 8

Den officielle hjemme side findes på http://www.maplesoft.com/

For et eksempel på hvad man kan bruge dette program til se f.eks mit 3. modul matematik projekt


Derive

Derive er som Maple et program til symbols manipulation, men er meget let at komme i gang med. Det er dog ikke nær så avanceret som Maple, men til nogle ting er det hurtigere at bruge. Jeg kender kun til version 4.04 som er ret gammel, så måske er den nye version 5 bedre.

Derive er tilsyneladende bliver opkøbt at Texas instruments, den officielle hjemmeside findes på http://education.ti.com/us/product/software/derive/features/features.html


GNU Octave

Octave er et program til numerisk matematik. Octave er populært sagt et forsøg på at lave en gratis version af MatLab.

Jeg bruger Octave til dataanalyse, hvor jeg finder at det er meget stærkt. Octave bruger gnuplot til grafik hvilket er en fordel for mig, da jeg kender dette værktøj i forvejen.

Jeg har før primært benyttet den officielle stabile version af octave, men jeg er begyndt at benytte udviklingsversionen som har mange flere funktioner.

Den officielle hjemmeside findes på http://www.gnu.org/software/octave/. Der findes mange scripts til octave på nettet. På http://octave.sourceforge.net/ forsøger man at lave en samling af scripts.


Fortran

Fortran er ikke et matematik program, men et programmerings sprog. Grunden til at jeg har taget det med her er at mange ting med relation til matematik programmer og fysik er skrevet i fortran.

Jeg bruger selv gnu fortran 77, som er en del af GNUs compiler projekt.

Der findes mange bøger om fortran, men jeg har haft stor glæde af

Professional Programmer's Guide to Fortran77
Forfatter: Clive G. Page, University of Leicester, UK
Udgået fra forlaget men online findes på:
http://www.star.le.ac.uk/~cgp/

Denne online bog ser også god ud, og så er der info siderne til gnu fortran.


I can be contacted on: boj@ruc.dk
This page has been updated on the 28th of Jan 2021