next up previous
Next: Internationalisering Up: KVANTITATIVE FORHOLD Previous: Personale

De studerende

Oversigt over de studerende

  Der er et skema for hvert fag. Skemaerne viser for hvert år hvor mange der er begyndt på NAT-BAS og hvor mange der sidenhen er fortsat på det pågældende fag. Der har i de omtalte år været frit optag på NAT-BAS, hvorfor der ikke er anført nogen adgangskvotient.

displaymath8486

displaymath8492

displaymath8493

Studenterbestand

 

Studenterbestanden på basis og på de tre overbygningsfag:

displaymath180

Antal indskrevne ph.d.-studerende i 1996

displaymath8664

Antal dimittender

displaymath8668

Dimittendproduktionen frem til år 2002

Vurdér udviklingen i produktionen af færdiguddannede frem til år 2002 inden for de i skema 23.4 angivne kategorier. Kommentér kort forventningerne til udviklingen i kandidatproduktion frem til år 2012.

Produktionen af bachelorer og kandidater må formodes nogenlunde at følge udviklingen i optaget på NAT-BAS, forskudt hhv. 3-4 år og 6-7 år. På det lidt længere sigt kan vi ikke komme med nogen kvalificeret prognose.

De nuværende ph.d.-studerende må forventes at blive færdige inden år 2002; det fremtidige antal ph.d.-studerende er meget afhængigt af finansieringsmulighederne (og dem er det vanskeligt at spå om).


next up previous
Next: Internationalisering Up: KVANTITATIVE FORHOLD Previous: Personale

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998