next up previous
Next: Personale Up: KVANTITATIVE FORHOLD Previous: KVANTITATIVE FORHOLD

Økonomiske vilkår

Lønudgifter til uddannelserne i finansåret 1996

 

  displaymath8403

displaymath8404

Instituttets skønnede lønudgifter til undervisning i finansåret 1996 fordelt på uddannelser (i procent)

displaymath8411

displaymath8412

Instituttets udgifter til øvrige drift i finansåret 1996

displaymath8419

displaymath8442

Instituttets skønnede udgifter til øvrige drift i finansåret 1996 fordelt på uddannelser (i procent)

displaymath8443

displaymath8450next up previous
Next: Personale Up: KVANTITATIVE FORHOLD Previous: KVANTITATIVE FORHOLD

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998