Statistikkursus
NAT-BAS efterår 2007

2007/12/19

Kursuslærer: Jørgen Larsen.
Kursusmateriale: Jørgen Larsen: BASISSTATISTIK, 2. udgave 2006   (IMFUFA-tekst 435), der findes her som pdf-fil og som pdf-fil med to sider pr. ark.
En trykt udgave kan købes i RUC-bogladen.
Tidspunkt: Tirsdag kl. 9:15-12 og fredag kl. 13-16, første gang 11. september.
Sted: Bygning 27.1, lokale I.

I kurset vil vi benytte statistikprogrammet R. Programmet, som er gratis, findes i Windows-, Linux- og Mac-udgaver på CRAN hvorfra det kan downloades og installeres.
Windows-brugere kan lettest installere programmet ved at gå ind her og downloade og dernæst udføre en bestemt exe-fil, som i skrivende stund hedder R-2.6.0-win32.exe.
Med R-programmet følger en omfattende dokumentation; i Windows-udgaven kan man finde den via Help-menuen (hvor man f.eks. kan gå ind under punktet HTML help).
Yderligere dokumentation og indføringer i R findes på R-projektets hjemmeside under Dokumentation. Et eksempel på en ikke alt for omstændelig indføring er Jason Owen's The R Guide.
Her er et R Graph Gallery.

Her er en moderne udgave af Galton's normalfordelingsmaskine.

Her er nogle statistiske tabeller af den gode gamle slags.

Datasæt til brug i R:
Sværdfiskedataene (opgave 5.2) kan indlæses ved at skrive (eller ved at kopiere og indsætte) denne kommando i R:
source("http://www.ruc.dk/~jl/statistikkursus/data/svfisk.r")
Tilsvarende kan højderne af de 219 berømteste vulkaner indlæses med
source("http://www.ruc.dk/~jl/statistikkursus/data/vulkaner.r")

Hypoxidataene (eksempel 8.2) kan indlæses med R-kommandoen
read.table("http://www.ruc.dk/~jl/statistikkursus/data/hypoxi.dat", header=T)
(eller måske bedre noget i retning af
hypoxi <- read.table ... )
Dataene vedr. Pattedyrs legemsvægt og hjernevægt (opgave 8.4) kan indlæses med R-kommandoen
read.table("http://www.ruc.dk/~jl/statistikkursus/data/bbweight.dat", header=T)
(eller f.eks. pattedyr <- read.table ... ).
Her er et script der viser hvordan man kan foretage forskellige analyser af tallene.
Peru-dataene (eksempel 9.1) kan indlæses med R-kommandoen
read.table("http://www.ruc.dk/~jl/statistikkursus/data/peru.dat", header=T)
Dataene vedr. Vands strømningsforhold i en flod (opgave 9.1) kan indlæses med R-kommandoen
read.table("http://www.ruc.dk/~jl/statistikkursus/data/flowrate.dat", header=T)


Kursusforløb

1. Planer (i omvendt kronologisk rækkefølge):

Tirsdag den 8. januar 2008: »Kursusafrunding og -evaluering«
Fredag den 4. januar 2008: »Kursusafrunding og -evaluering«
2. Afleveringsopgaver:

Sæt 3 til aflevering tirsdag den 13. november.
Her er til almindelig opbyggelse og information en besvarelse af den første opgave i sæt 3.

Sæt 2, til aflevering fredag den 26. oktober.

Sæt 1, til aflevering tirsdag den 2. oktober.


3. Tidligere kursusgange:
Fredag den 23. november: Fremlæggelse af miniprojekter
Tirsdag den 20. november: Fremlæggelse af miniprojekter
Fredag den 16. november: arbejde med miniprojekt
Tirsdag den 13. november: arbejde med miniprojekt
Aflevering af tredje sæt afleveringsopgaver.
Fredag den 9. november: arbejde med miniprojekt
Tirsdag den 6. november:
Større eksempel: »Rismelsbiller« (Kapitel 10)
Endelig planlægning af miniprojekter.
Fredag den 2. november:
Større eksempel: »Torsk i Østersøen« (Kapitel 16).
Tirsdag den 30. oktober:
Multinomialfordelingen og tosidede kontingenstabeller (Kapitel 14+15).
Fredag den 26. oktober:
Her afleveres andet sæt afleveringsopgaver.
Større eksempel: »Lungekræft i Fredericia« (Kapitel 13).
Tirsdag den 23. oktober:
Poissonfordelingen (Kapitel 11+12, bortset fra afsnit 12.3). Opgave 11.2.
Fredag den 19. oktober:
Multipel lineær regression (Kapitel 9).
Tirsdag den 16. oktober:
Lineær regressionsanalyse, slut. Opgave 8.4.
Fredag den 12. oktober:
Lineær regressionsanalyse, start (dvs. til og med afsnit 8.4).
Tirsdag den 9. oktober:
Kapitel 7. Ensidet variansanalyse. Opgaver: 7.1, 7.2.
Fredag den 5. oktober:
Kapitel 6. Tostikprøveproblemet i normalfordelingen. Opgaver: 6.1, 6.2, 6.3.
Tirsdag den 2. oktober:
Her afleveres første sæt afleveringsopgaver.
Kapitel 5. Enstikprøveproblemet i normalfordelingen. Opgaver: 4.1, 5.2+3, 5.1, 5.4.
Fredag den 28. september:
Afrunding af binomialfordelingen.
Præsentation af normalfordelingen.
Tirsdag den 25. september:
Kapitel 3. Sammenligninger af binomialfordelinger, dog ikke afsnit 3.3.
Opgaver: 3.1, 3.2, 3.3.
Fredag den 21. september (kurset slutter kl. 14 på grund af Årsfesten):
Kapitel 2. Den simple binomialfordelingsmodel (fortsat).
Opgaver: 2.2, 2.3, 2.4.  
Tirsdag den 18. september:
Opgave 1.5.
Kapitel 2. Den simple binomialfordelingsmodel (start).
Fredag den 14. september:
Kapitel 1. Binomialfordelingen.   Opgaver: 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4.  
Tirsdag den 11. september:
Orientering om kurset.

[Jørgen Larsen]