StudNoter oversigt

Hvad er StudNoter

StudNoter er en side som indenholder notater som forskellige studenter har lavet igennem tiden, typisk i forbindelse med forskellige kurser.

Det er meningen at her både skal ligge en version som er let at skrive ud (PostScript eller PDF) samt en version som man kan rette i og arbejde videre på.

Hvis du har skrevet en note som andre måske kan have gælde af så kom frem med den. Notater kan afleveres til "redaktøren" som pt. er Bo. Dette kan f.eks. ske pr e.mail på boj@ruc.dk

Hvis du retter fejl i eller tilføjer nyttige ting til notater som findes her så send den nye version ind.

Fysik noter

Termodynamik

Noter til termodynamik kurset af Tune Bjarke Bonne. På baggrund af termodynamik kurset (Efteråret 99). Noteterne er ikke skrevet til en speciel bog, men indenholder dog en tabel som relaterer formlerne i noten med formlerne i den benyttede bog. (Hvis der er nogen som benytter dette notat sammen med en anden bog er en sådan liste meget velkommen).

Termodynamik notatet, PS format (version 1.0 original version)

Termodynamik notatet,LaTeX format (version 1.0 original version)

Fysisk problemløsning (Bredde kurset)

Noter til Fysiskproblemløsning (2010).
PDF version
LaTeX format

Noter til bredde kurset, skrevet af Lasse Rye Søndergaard (2001).
Bredde noter PS format (version 1.0 original version)
Bredde noter LaTeX format (version 0.1 original version)

Jens Højgaard har på et tidspunkt lavet en oversigt over den klassiske mekanik, denne oversigt har Tune Bjarke Bonne renskrevet. Den herværende udgave er ikke kontroleret af Jens så der kan være fejl i den.
Mekanik i sammendrag, PS format (version 0.1 original version)
Mekanik i sammendrag, Word format (version 0.1 original version)

Kvantemekanik

Noter til kvantemekanik af Claus Flensted Behrens. Noterne er generelle men der er henvisninger til Glasiowitch.
Noter til Kvantemekanik, PS format (version 1.0 original version)
Noter til Kvantemekanik, Word format (version 1.0 original version)

Elektrodynamik

Noter til elektrodynamik af Jacob Kirkensgaard Hansen (baseret på Bo Jakobsen v0.1 note). Der er henvisninger til Griffiths.
Oversigt over elektrodynamik, PS format (version 1.0)
Oversigt over elektrodynamik, LaTeX format (version 1.0)

Hvis nogen har lyst til at se den gamle version er den her.
Oversigt over elektrodynamik, PS format (version 0.1 original version)
Oversigt over elektrodynamik, LaTeX format (version 0.1 original version)

Fejl og mangler ved LinuxDoc bedes meldt til boj@dirac.ruc.dk