Elektrodynamik 2011, RUC

Bog: David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3rd ed. , 1999 Prentice-Hall
(Pensum bliver kapitel 1 til og med 9. ) Bogen er bestilt hjem til bogladen hvor I også kan købe de gamle eksamensopgaver. Hvis I ikke har Schaum's "Mathematical Handbook of Formulas and Tables", så er det også en meget god ide at købe den.


Se pensum-opgivelse her.


Kurset er et 7.5 points kursus, det afsluttes med en skriftlig eksamen med hjælpemidler. Det er også tilladt at medbringe en lommeregner med symbolsk manipulation.

2. kursusgang fredag d. 9/9

Læs: p. xi-xv og p.13-20 (1.2.1-1.2.5) og p. 58-64 (2.1)

Opgaver: 1.11-1.13 , 1.16, 1.18, 1.19 og 2.1-2.3

Kig på: 2.5 og 2.6 og 1.25-1.27


2. kursusgang tirsdag d. 13/9

Opgaver: 2.5 og 2.6 og 1.25-1.27

Læs: p. 20-38 (1.2.6-1.2.7, 1.3) og p. 65-75 (2.2)

Kig på: 1.28-1.30 og 2.9-2.12,2.16


3. kursusgang Fredag d. 16/9

Opgaver: 1.28-1.30 og 2.9-2.12,2.16

Læs: p. 39-45 (1.4) og p. 75-90 (2.2.4 og 2.3)

Kig på: 1.36-1.39 og 2.20-2.22, 2.25


4. kursusgang tirsdag d. 20/9

Opgaver som I skal regne hjemme: 1.36-1.39 og 2.20-2.22, 2.25

Læs: s. 45-54 (1.5-1.6) samt p. 90-96 (2.4)

Opgaver der hører til teksten, som I skal kigge på: 1.44,1.45,148, 2.30-2.34


5. kursusgang fredag d. 23/9

Opgaver I skal regne: 1.44,1.45,148, 2.30-2.34

Start på opgave 2.21 så I kan få stillet jeres spørgsmål

Lav en liste på 5 vigtige ting vi har gennemgået

Lav en liste på 5 ting I synes det er svært at forstå


6. kursusgang 27/9

Aflevering: opgave 2.21, tillæg til opgaven: start med at finde E-feltet vha. Gauss' lov.

Opgaver vi gennemgår (det er meningen I skal regne dem) 2.30 (c) og 2.32-2.34

Læs: s. 96-106 (2.5)

Opgaver der hører til teksten, som I skal kigge på: 2.35-2.39


7. kursusgang 30/9

Regn opgaver: 2.35-2.39

Læs: s. 110-126 (3.1,3.2)

Kig på opgaver: 3.1-3.5


8. kursusgang tirsdag d. 4/10

Regn opgaver: 3.1-3.5 og genlæs ex. 3.2 så grundigt at I kan gennemgå det.

Læs: s. 127-144 (3.3)

Kig på opgaver: 3.6-3.7, 3.12, 3.20


9. kursusgang fredag d. 7/10

Regn opgaver: 3.6-3.7, 3.8 a) og 3.12, 3.20

Læs: s. 146-155 (3.4)

Kig på opgaver: 3.23, 3.28, 3,29, 3.31, 3.33


10. kursusgang tirsdag d. 11/10

Elektrostatik opsamling
Regn opg. 3.12 og 3.20
Regn (start på) opg. 3.23, 3.28, 3.29, 3.31, 3.33
Lav en prioriteret liste over de 10 vigtigste resultater ind til nu
Genlæs ex. 3.5
Også lidt matematik opsamling,
Partiel integration, opgave 1.35


11. kursusgang fredag d. 14/10

Regn opgaver: 3.23, 3.28, 3.29, 3.31 og 3.33

Læs: s. 202 - 214 (5.1)

Kig på opgaver: 5.1, 5.3, 5.4, 5.5


12. kursusgang tirsdag d. 18/10

Regn opgaver: 5.1, 5.3, 5.4, 5.5

Læs: s. 215 - 230 (5.2 - 5.3.3)

Kig på Opgaver: 5.8, 5.10, 5.11, 5.13


fredag d. 21/10 ingen undervisning


13. kursusgang tirsdag d. 25/10

Regn Opgaver: 5.8, 5.10, 5.13, (5.11)

Læs: s. 232 - 246 (5.3.4 - 5.4)

Kig på Opgaver: 5.15, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21


fredag d. 28/10 ingen undervisning


14. kursusgang tirsdag d. 1/11

Regn Opgaver: 5.15, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21

Læs: s. 285 - 304 (7.1 - 7.2.1)

Kig på Opgaver: 7.1, 7.6, 7.7, 7.8


15. kursusgang fredag. 4/11

Regn Opgaver: 7.1, 7.6, 7.7, 7.8

Læs: s. 305 - 321 (7.2.2 - 7.2.4)

Kig på Opgaver: 7.12, 7.15, 7.20


16. kursusgang tirsdag d. 8/11

Regn Opgaver: 7.12, 7.15, 7.20

Læs: s. 321 - 328 (7.3.1-7.3.4)

Kig på Opgaver: 7.26, 7.30, 5.34,


17. kursusgang fredag d. 11/11

Regn Opgaver: 7.22, 7.26, 7.30 (spring det sidste underspørgsmål over), 5.34,

Læs: Kap 8

Kig på Opgaver: 8.3, 8.5, 8.6, 8.11


18. kursusgang tirsdag d. 15/11

Regn Opgaver: 8.3, 8.5, 8.6, 8.11

Læs: s. 364-382 (9.1-9.2)

Kig på Opgaver: (9.2, 9.3,) 9.8, 9.9


19. kursusgang fredag d. 18/11

Regn opgaver: (9.2, 9.3,) 9.8, 9.9

Opsamling elektrodynamik


20. kursusgang tirsdag d. 22/11

Aflever: opg. 8.11

Læs: s. 160 - 173 (4.1. - 4.2.2)

Kig på Opgaver: 4.1, 4.5-4.8, 4.10


21. kursusgang fredag d. 25/11

Regn Opgaver: 4.1, 4.5-4.8, 4.10

Læs: s. 173 - 185 (4.2.3 - 4.4.1)

Kig på Opgaver: 4.14 - 4.19


22. kursusgang tirsdag d. 29/11

Regn Opgaver: 4.14 - 4.19

Læs : 186 - 196 (4.4.2- 4.4.4)

Kig på Opgaver : 3.23, 4.22, 4.24, 4.26, 4.27

Kap. 6 resumé på en side, udleveres


23. kursusgang fredag d. 2/12

Regn Opgaver : 3.23, 4.22, 4.24, 4.26, 4.27

Læs: Kap. 6 resumé på en side

Læs: s.328-333 (7.3.5-7.3.6)

Gammel examensopgave udlevers eller downloades her : eksamen januar 2009.


24. kursusgang tirsdag d. 6/12

Regn gammel examensopgave (jan 2009)

Læs: s. 370-371 (9.1.3) og 382-386 (9.3.1 og 9.3.2) og 392-398 (9.4.1 og 9.4.2)

Opgaver: 9.12, 9.13 og 9.21


25. kursusgang fredag d 16/12 BEMÆRK det er udskudt en uge

Repetetion
Hvilke former kan Maxwells ligninge have? Hvilke gælder hvornår?
Hvilke former kan grænsebetingelserne have? Hvilke gælder hvornår?

Snak om eksamen og pensum

Regn Opgaver: 9.12, 9.13 og 9.21

Gamle examensopgaver udlevers eller downloades her : eksamen januar 2011 og eksamen februar 2009.


26. kursusgang fredag d.6/1 2012

Gamle examensopgave (feb. 2009 og jan. 2011)

Repetetion

Læs starten af kap. 12 - nu eller en anden dag - for fornøjelse (og almendannelses) skyld.Kristine Niss
Last modified: Thu Jan 5 14:01:11 CET 2012