next up previous
Next: Organisatoriske forhold Up: Om RUC og RUCs Previous: Om RUC og RUCs

Historik

 

Uddannelsernes historik

Beskriv kort fakultetets og uddannelsernes historik.

RUCs tre basisuddannelser (NAT/HUM/SAM) har eksisteret siden centerets start i 1972. Overbygningsuddannelserne i matematik, fysik og kemi var oprindeligt egentlige gymnasielæreruddannelser. Siden blev de omfattet af kombinationsstrukturen, der har et bredere sigte, og som tillader kombinationer med andre fag end de gymnasierettede. Kombinationsstrukturen har eksisteret siden 1987; det var dog først i 1995 at RUC fik en permanent bekendtgørelse.

På RUC er fagene matematik, fysik og kemi alle vokset betydeligt de sidste 10 år hvilket illustreres af denne oversigt over antal studerende ved de tre overbygningsfag:

displaymath6166

Mens de naturvidenskabelige uddannelser på AUC opstod knyttet til ingeniøruddannelserne og på OU til medicinuddannelsen, var de på RUC som nævnt oprindeligt gymnasielæreruddannelser. I dag bliver kun ca. 1/3 af vore kandidater gymnasielærere. Ikke desto mindre har fagene en historisk arv fra gymnasielæreruddannelserne der ytrer sig i elementer af pædagogiske refleksioner som led i studiet på overbygningsuddannelserne såvel som på NAT-BAS.


next up previous
Next: Organisatoriske forhold Up: Om RUC og RUCs Previous: Om RUC og RUCs

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998