next up previous
Next: Studieordning for den naturvidenskabelige Up: BILAG Previous: Vedhæftede bilag

Overordnede regler for uddannelser ved Roskilde Universitetscenter

  RUc's regelsamling findes her bemærk at det ikke er alle disse regler som er med som bilag.


next up previous
Next: Studieordning for den naturvidenskabelige Up: BILAG Previous: Vedhæftede bilag

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998