next up previous
Next: Overordnede regler for uddannelser Up: BILAG Previous: BILAG

Vedhæftede bilag

 

Kort over RUC

Samtlige censorkommentarer fra fysik

  Alle censorer har sat kryds ved tilfredsstillende i det skema der udfyldes efter eksamen. Nedenfor gengives samtlige supplerende censorkommentarer i perioden 1994-97:

 1. En frameldt studerende var ikke meddelt mig.
 2. Der bør kun benyttes én censor ved fysiske undervisningsforsøg.
 3. Det bør overvejes at give karakterer efter 13-skalaen i fysiske undervisningsforsøg som på KU og AU.
 4. De studerendes faglige niveau og forudsætninger er ikke altid tilstrækkeligt ved eksamen i fysiske undervisningsforsøg.
 5. Det virker uheldigt når en eksamen fastlagt til kl 10.00 først finder sted kl. 11.20 pga. eksamen forinden ved samme eksaminator.
 6. 3 timer var lovligt lidt til de stillede opgaver [i kvantemekanik], der bør være 4 timer til rådighed.
 7. Eksaminationen belyste fuldt dækkende 1) de 3 studerendes individuelle niveau og 2) de studerendes viden om projektets emne der svarede til det man kunne forvente af et anvendelsesorienteret projekt.
 8. Af de 18 studerende afleverede 9 blankt, formodentlig pga. SU-regler. Iflg. mine oplysninger havde de 9 næsten ikke vist sig ved undervisningen.
 9. Såvel projektrapportens indhold som de mundtlige redegørelser var udmærkede.
 10. Når en projektopgave får et humanistisk tilsnit, vil jeg anbefale at der fra vejleders side anføres en række minimumskrav og bedømmelseskriterier - dette kan sagtens gøres uden at indsnævre projektet.
 11. \ I et par tilfælde var det eksperimentelle indhold [ved eksamen i fysiske undervisningsforsøg] lidt tyndt. Jeg kunne godt ønske mig at alle fik lejlighed til at demonstrere håndtering af moderne laboratorie-udstyr.
 12. Irrelevante spørgsmål.

Emnerne på IMFUFA s Sveriges-seminar i årene 1981-97

 

81:
Hvilke fagpolitiske intentioner og mål skal bære instituttets faglige arbejde, og hvordan kan disse intentioner og mål udmøntes i konkrete planer for fælles arbejde, når den forhåndenværende skare af personer, deres baggrund og interesser tages i betragtning?

82:
Matematikstudiet: Undervisning på tube! Fysikstudiet: Elitært slagtehus! Er det sådan? eller hvordan?

83:
Matematik- og fysikundervisning: Levebrød for de få og/eller ånd for de mange? Vedrører problemet specielt kvinder? Hvad kan IMFUFA gøre?

84:
IMFUFA og kombinationsuddannelserne.

85:
Afhjælpning af IMFUFA s rekrutteringsproblem. Initiativ til at imødegå problemet.

86:
Udvikling af IMFUFA s faglige profil i de kommende år.

87:
IMFUFA i NAT-BAS.

88:
IMFUFAs virksomhedskultur og sociale miljø.

89:
RUC slagord og IMFUFA realiteter.

90:
Hvilke jobs retter IMFUFA s uddannelser sig imod? Er uddannelserne relevante set i det lys?

91:
Hvordan arbejder vi med toninger af matematik- og fysikstudierne? Bacheloruddannelser og IMFUFA.

92:
Om matematik og fysik-aktiviteter i IMFUFA\ (eller anderledes sagt: Dyrkelsen af metaperspektiver på matematik og fysik i IMFUFA)

93:
Projektarbejdet i matematik- og fysikuddannelsen. Lærerstyring og/eller studenterstyring? Hvornår er et projekt et projekt og hvornår en studiekreds?

94:
Deltagerstyret projektarbejde: Selvstændighed for gruppen, uselvstændighed for den enkelte. Er det sådan? eller hvordan?

95:
Syllabutitis.

96:
IMFUFAs atomisering.

97:
Eksaminer på NAT-BAS og MAT/FYS-OB. Hvorfor og hvorfor ikke? Hvordan og hvordan ikke?

Index over udviklingen i RUCs studentertal og etageareal 1972-96 (1972 = 100)

 

img42


next up previous
Next: Overordnede regler for uddannelser Up: BILAG Previous: BILAG

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998