next up previous
Next: Samlet vurdering og forslag Up: Om RUC og RUCs Previous: Intern kvalitetsudvikling/kvalitetssikring

Andre forhold

Her angives andre forhold som selvevalueringsgruppen ønsker at inddrage i selvevalueringen.

Intet at bemærke.


next up previous
Next: Samlet vurdering og forslag Up: Om RUC og RUCs Previous: Intern kvalitetsudvikling/kvalitetssikring

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998