next up previous
Next: Studievejledning Up: Om RUC og RUCs Previous: Internationalisering

Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsens opbygning

Redegør kort for, hvordan ph.d.-uddannelsen er opbygget.

RUCs ph.d.-uddannelse følger bekendtgørelsen om ph.d-graden. I forskeruddannelsen indgår kurser svarende til ca. år, ophold ved andre forskningsinstitutioner eller tilsvarende aktiviteter samt udarbejdelse af en afhandling og en offentlig forsvarshandling. Uddannelsen, der er treårig, kan enten gennemføres inden for et af RUCs 12 udbudte forskeruddannelsesprogrammer eller inden for et individuelt fastlagt forskerudddannelsesforløb. Fagene matematik, fysik og kemi repræsenteres især i følgende tre programmer: Didactics of Mathematics and Physics, Soft Materials Science og Environmental Science.

Antal ph.d-studerende

Hvorledes fordeler de ph.d.-studerende sig på forskellige fagområder?

For tiden er der 6 ph.d-studerende i matematik, 5 i fysik og 9 i kemi. Vi kunne godt ønske os flere ph.d-studerende, da de bidrager positivt både til forskningen og til undervisningsmiljøet i almindelighed.


next up previous
Next: Studievejledning Up: Om RUC og RUCs Previous: Internationalisering

Bo Jakobsen
tor nov 19 12:25:16 CET 1998