Forsiden Kort visning: Alle   Videnskabsfag   Model   Profession
Lang visning: Alle   Videnskabsfag   Model   Profession

Liste over projekter af typen videnskabsfagsprojekt

Klik på titlen for alle informationer om et projekt.

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2012
Concept image and concept definition of functions
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2012
Matematikkens fundament i krise
Videnskabsfagprojekt, 1. modul, Vinter 2012
Problemer vs. Teoremer
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011
Continuum hypothesis and its influence on the decelopment of the set theory.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011
Henstockintegralet - et overset integral ?
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011
Radon's Merge of the Stieltjes and Lebesgue integral
Videnskabsfagsprojekt, Modul 1. modul, Vinter 2011
Holomorf Dynamik - et historisk perspektiv
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, Vinter 2010

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, Vinter 2010

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013
Riemann hypotesen
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013
Matematiske discipliner mellem 1870-1940
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013
I et historisk perspektiv: Eksperimenters rolle i matematisk vidensproduktion belyst ved udvalgte cases af Leonhard Euler og Carl Friedrich Gauss
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2012
Comparison of two epidemiological models
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2012

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2012
The Link between Algebra and Geometry. How Does Our Brain Function ?
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2011
Udvikling af vektorbegreberne i gymnasiernes matematikundervisning i 1900-tallet
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2011
Distributioner og currents
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2011

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2013
Udviklingen af det moderne uendelighedsbegreb
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2013
Validation of Mathematical Models in Biology
Videnskabsfag, 2. modul, 2010
The mathematical foundations for training and designing neural networks
Videnskabsfag, 2. modul, 2010
Der er en hestesko i dynamikken
Videnskabsfag, 2. modul, 2010

Videnskabsfag, 2. modul, 2009/10
The effect of Computers on Pure Mathematics
Videnskabsfag, 2. modul, 2009/10

Videnskabsfag, 2. modul, 2009/10
Mathematical and historical research about the theory of population dynamics
videnskabsfag, 2. modul, 2009

Videnskabsfag, 2. modul, 2008

Videnskabsfag, 2. modul, 2008

Videnskabsfag, 2. modul, 2007/2008

Videnskabsfag, 2. modul, 2007/2008

Videnskabsfag, 1 og 2. modul, 2007
Variationsregningens tidlige udvikling
Videnskabsfag, 2. modul, 2007
Matematiske Beviser - Kravene til dem og brugen af dem
Videnskabsfag, 3. modul, 2007

Videnskabsfag, 1. modul, 2007

Videnskabsfag, 2. modul, 2006/2007
Kompetencespring i matematikken
Videnskabsfag, 1 + 2. modul, 2006
Gymnasiematematik 2005 - i historisk perspektiv
Videnskabsprojekt, . modul, 2005
Hvordan skabes faglig dygtige matematikelever?
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 2005

videnskabsprojekt, . modul, 2005
Matematisk empirisme
Videnskabsfag, 1. modul, 2004/2005
Matematisk strukturalisme og matematikkens ontologi
Videnskabsfag, 1 + 2. modul, 2004/05

Videnskabsfag, 1. modul, 2004/05
Uendelighed og "integration" i antikken
Videnskabsfag, 2. modul, 2004/05
Distributionsteoriens udbredelse siden 1950
videnskabsfag, 1. modul, 2004

Videnskabsfag, 1. modul, 2004

Videnskabsfag, 1. modul, 2004
Minkowski & udviklingen af den specielle relativitetsteori
Videnskabsfag, 1. modul, 2004
Formidling af vektorer i gymnasiet
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2004
Runge-Kutta Metodens historie - Baggrund og oprindelse
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2004
Udvikling, accept og anvendelse af matematiske teorier og modeller belyst af et eksempel.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2004
Matematik i Det Virtuelle Gymnasium
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2004

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2003
Modeller - glade tanker eller videnskab
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2003
Infinitesimalregningen hos Newton og Leibniz
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2003
Kinesisk matematik
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2002
Invarians - om anvendelser og anvendelighed
Videnskabsfag, 1. modul, 2002

Videnskabsfag, 2. modul, 2002
Kinesisk Matematik
Videnskabsfagsprojekt, modul 2. modul, 2002
Brouwers intuitionisme
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2002
Fourier og Funktionsbegrebet - overgangen fra Eulers til Direchlets funktionsbegreb
Videnskabsfag, 1 og 2. modul, 2002
Aksiomatisering af euklidisk geometri
Videnskabsfag, 1. modul, 2001

Videnskabsfag, 2. modul, 2001
Beviser i matematik
Videnskabsfags- og prof.projekt, Formidler-variant, 1 + 3. modul, 2000
Potentialeteoriens historie
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2000

Videnskabsfagsprojekt, 1 og 2. modul, 2000
Uendelighedens Paradokser
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2000
Hyperbolsk Geometri
videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2000

Videnskabsfag, 1. modul, 2000

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1999

Videnskabsfagsprojekt, 1 + 2. modul, 1999
Hvad matematikken og fysikken gjorde for vektorregningen
Videnskabsfagsprojekt, 1 + 2. modul, 1999
Cayleys Problem
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1998
Den aksiomatiske metode
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1998
Hodgkin og Huxleys matematiske model - en modelteoretisk behandling
Model- og videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1998

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1998
From Cayley to the Erlanger Programm
Videnskabsfagsprojekt, 1 + 2. modul, 1998

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1997
Grafiske modeller - et matematikhistorisk projekt
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1997
Kaos og universalitet
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1996
Den tidlige historiske udvikling af spilteorien.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996
Bolzano og Cauchy - Et matematikhistorisk projekt.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996
Forholdet mellem matematik og virkelighed - belyst ved fremkomsten af ikke-euklidisk geometri
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, modul 1. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, 3. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1996
Hamiltons Quaternioner - En vurdering af deres anvendelighed
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996

A: Projekt B: Videnskabsfagsmodul, A: Modul 1. modul, 1995
Gymnasiets matematik set i lyset af EDB
Videnskabsprojekt, Bachelor. modul, 1995
Matematikundervisning i en computertidsalder
Videnskabsprojekt, 2. modul, 1995

Videnskabsprojekt, Bachelormodul. modul, 1995
Hermann Weyls intuitionistiske matematik
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1995
Riemann integralet set i et historisk perspektiv
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1994

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1994
Vektoranalysens udvikling
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1994

Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1994
Wavelets
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1993
Matematik i gymnasiet fra 1903 til 2005
Videnskabsfag, 1. modul, 2006
Populationsbiologiens Matematik
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul. modul,

Database opslag den: 27-11-2020