Forsiden Kort visning: Alle   Videnskabsfag   Model   Profession
Lang visning: Alle   Videnskabsfag   Model   Profession

Liste over projekter

Klik på titlen for alle informationer om et projekt.

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2012
Concept image and concept definition of functions
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2012
Matematikkens fundament i krise
Videnskabsfagprojekt, 1. modul, Vinter 2012
HPA-aksen og depression - Fra konceptuel model til matematisk modellering af processer i styringen af niveauet af cortisol
Integreret speciale - modelbyggervariant, 2. modul, Vinter 2012
A mathematical investigation of the actin filaments' role in pancreatic (formel)-cells
Modelprojekt, Bachelor. modul, Vinter 2012

Modelprojekt, Bachelor. modul, Vinter 2012
Modelling and simulation of the natamycin production in a bioreactor
Professionsprojekt, 2. modul, Vinter 2012
Problemer vs. Teoremer
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011
Differentialregning i gymnasiet
Speciale - formidlervariant, 2. modul, Vinter 2011
Continuum hypothesis and its influence on the decelopment of the set theory.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011

Professionsprojekt, 2. modul, Vinter 2011
Henstockintegralet - et overset integral ?
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Vinter 2011
Tikhonov Regularization in Kronecker Product Approximation for Image Restoration with Mean Boundary Conditions
Professionsprojekt, 2. modul, Vinter 2011
Informations Teori & Datakompression fra et matematisk historisk perspektiv
Speciale - formidlervariant, 2. modul, Vinter 2011
Radon's Merge of the Stieltjes and Lebesgue integral
Videnskabsfagsprojekt, Modul 1. modul, Vinter 2011
Probability Interpretations in Probabilistic Description Logics
Speciale - modelbyggervariant, 2. modul, Vinter 2011
Towards a Theory of Semantic Competence
Speciale - modelbyggervariant, 2. modul, Vinter 2011
Holomorf Dynamik - et historisk perspektiv
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, Vinter 2010
Crowd modelling
Modelprojekt, 2. modul, Vinter 2010

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, Vinter 2010
Mathematical modelling of cholera in river systems
Modelprojekt, 1. modul, v2009/10

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013

Speciale - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2013
Riemann hypotesen
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013
Matematiske discipliner mellem 1870-1940
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2013

Modelprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2013

Professionsprojekt, 2. modul, Sommer 2012

Professionsprojekt, 2. modul, Sommer 2012

Speciale - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2012
I et historisk perspektiv: Eksperimenters rolle i matematisk vidensproduktion belyst ved udvalgte cases af Leonhard Euler og Carl Friedrich Gauss
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2012

Speciale - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2012
Comparison of two epidemiological models
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2012

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2012
Elevers modelleringskompetence
Speciale - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2012
Sandsynlighed og statistik i gymnasieskolen
Professionsprojekt - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2012
The Link between Algebra and Geometry. How Does Our Brain Function ?
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2011
Matematisk Modellering Af HPV virus
Modelprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2011

Modelprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2011
Potentielle vindinger ved inddragelse af matematikhistorie i matematikundervisningen
Speciale - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2011

Speciale - formidlervariant, 2. modul, Sommer 2011
Udvikling af vektorbegreberne i gymnasiernes matematikundervisning i 1900-tallet
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2011
Acetylcholine influence on the baroreflex: Investigating a model of the baroreflex control mechanism on HUT-experiment data
Speciale - modelbyggervariant, 2. modul, Sommer 2011
Distributioner og currents
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, Sommer 2011

Integreret speciale, modelbyggervariant, 3. modul, Sommer 2010
Stochastic Proteins
Bachelorprojekt, 1. modul, Sommer 2010
Modeller i remote sensing af vegetation
Speciale modelbyggervarianten, 2. modul, 2014
Fortolkning af sandsynlighedsteori
Professionsprojekt formidlervariant, 3. modul, 2014
Udviklingen i facebookbrugere
Modelprojekt, 1. modul, 2014

Fagmodulprojekt, 1. modul, 2014
Applying queueing theory to the Linux networking stack
Speciale, 3. modul, 2013
Student's conceptual understanding of functions at upper secondary level
Speciale, 3. modul, 2013

Fagmodelprojekt, 1. modul, 2013

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2013
Matematisk modellering af Colony Collapse Disorder (CCD)
Modelprojekt, 1. modul, 2013
Udviklingen af det moderne uendelighedsbegreb
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2013
Matematikvejlederuddannelsen
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Eksamensrapport Matematikvejlederuddannelsen
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Matematikvejlederrapport
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Matematikvejledning
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Matematikvejlederprojekt
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Matematikvejledning i gymnasiet
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Matematikvejledning i htx
Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013

Professionsprojekt formidlervariant, 2. modul, 2013
Validation of Mathematical Models in Biology
Videnskabsfag, 2. modul, 2010
Epistemic Term-modal logic
Modelprojekt, 1. modul, 2010
Matematisk Modellering af udbredelsen af HPV
Model, 1. modul, 2010
The mathematical foundations for training and designing neural networks
Videnskabsfag, 2. modul, 2010
Der er en hestesko i dynamikken
Videnskabsfag, 2. modul, 2010
Forecasting Weather at Trekroner (RUC) using Bayesian Networks
Model, 1. modul, 2010
Et rotationsteoretisk bidrag til holomorf dynamik
Speciale, forsker-variant, 3. modul, 2010
Modeling the cardiovascular system during Head-Up-Tilt experiments
Speciale, modelbygger-variant, 3. modul, 2010
Matematiks anvendelighed
Model, 1. modul, 2009/10
Matematisk modellering i de gymnasiale uddannelser
Profession, formidler-variant, 3. modul, 2009/10

Model, 1. modul, 2009/10

Videnskabsfag, 2. modul, 2009/10
The effect of Computers on Pure Mathematics
Videnskabsfag, 2. modul, 2009/10
Exploring Treatment Strategies for Type 1 Diabetes through Mathematical Modelling
Speciale, Modelbygger-variant, 3. modul, 2009/10
Modelling the human glucose regulatory system
Speciale, modelbygger-variant, 3. modul, 2009/10

Videnskabsfag, 2. modul, 2009/10
Firfarveproblemet og det matematiske bevis
speciale, 3. modul, 2009
Mathematical and historical research about the theory of population dynamics
videnskabsfag, 2. modul, 2009
Modellering af DNA-replikationen i Escherichia coli
Model, 1. modul, 2009

Model, 2. modul, 2009
Mathematical Modelling of Type 1 Diabetes
Model, 1. modul, 2009

Speciale, modelbyggervariant, 3. modul, 2009
Mathematical Modeling of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis
Speciale, modelbygger-variant, 3. modul, 2009
Matematisk metodologisk paradigmestrid
Profession - forskning, 3. modul, 2008/09
Mathematics of Shape Recognition: Algorithms to Distinguish Between Branced and Non-brached Mitochondria in Pancreatic Beta-cells
bachelorprojekt, 1. modul, 2008/09
Why are the geographical maps so different?
bachelorprojekt, 1. modul, 2008/09
Epidemic Spread in Scale-Free Networks
Bachelorprojekt, 1. modul, 2008/09

Videnskabsfag, 2. modul, 2008

Profession - formidlervariant, 3. modul, 2008

Videnskabsfag, 2. modul, 2008
Social Choice som Matematisk Model
Model, 2. modul, 2008

Model, 1. modul, 2008

Model, 1. modul, 2008

Speciale, forskervariant, 3. modul, 2008

Videnskabsfag, 2. modul, 2007/2008
Matematisk modellering af HPA-aksen
Model, 1 og 2. modul, 2007/2008

Videnskabsfag, 2. modul, 2007/2008

Profession - formidlervariant, 3. modul, 2007/2008

Profession - modelbygger, 3. modul, 2007/2008

Model, 2. modul, 2007/2008
Dynamikken omkring Lagrangepunkter - En analyse af PCR3BP-modellen
Model, 1 og 2. modul, 2007

Videnskabsfag, 1 og 2. modul, 2007

Model, 1. modul, 2007
Variationsregningens tidlige udvikling
Videnskabsfag, 2. modul, 2007
Matematiske Beviser - Kravene til dem og brugen af dem
Videnskabsfag, 3. modul, 2007
En analyse af betydningen af definitionen af tidsvariablen i matematiske modeller, der simulerer dynamikke af en population af Capitella sp. I.
Modelbyggervariant, 3. modul, 2007
MRSA-transmission udenfor sygehuse
Model, 1 og 2. modul, 2007

Videnskabsfag, 1. modul, 2007
Befolkningsprognose for Danmark - Opstilling og evaluering af en matematisk model
Speciale - modelbyggervariant, 3. modul, 2007

speciale - Modelbygger-variant, 3. modul, 2007
Discrete Groups of Hyperbolic Isometries Preserving..
Speciale, 3. modul, 2007

Videnskabsfag, 2. modul, 2006/2007
Cryptography
, 1. modul, 2006/2007
Statistik - Fejl- og kvalitetsestimering ved produktion af el-materiel - i teori og praksis
1, Model. modul, 2006/2007

Modelbygger, 3. modul, 2006/2007
Riding a saddlepoint
Model, 1. modul, 2006/2007

, . modul, 2006
The Droplet Project og How to displace droplets in microchannels
Model, 1 + 2. modul, 2006

Model, 1. modul, 2006
Model af "Heart Assist Device"
Model, 1. modul, 2006
Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet.
Model, 2. modul, 2006

Profession - modelbygger, 3. modul, 2006

Model, 1. modul, 2006
Kompetencespring i matematikken
Videnskabsfag, 1 + 2. modul, 2006

Speciale, 3. modul, 2006
The MAMSE method - A Mixture model for Association studies of Multiple SNP Effects on a given Trait
Speciale, 3. modul, 2006
Hjerte Model
Modelprojekt, 1. modul, 2006

Profession, 3. modul, 2005
Om matematik i trafikbeslutninger - En analyse af Hovedstadens Trafikmodel
, . modul, 2005

, 2. Modul. modul, 2005
A. Haar's bidrag til den generaliserede Fourieteori.
, . modul, 2005
Gymnasiematematik 2005 - i historisk perspektiv
Videnskabsprojekt, . modul, 2005

, . modul, 2005
Hvordan skabes faglig dygtige matematikelever?
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 2005
Lava Dreams
Model projekt, . modul, 2005

, . modul, 2005
Light-Induced structural flexibility of the thylakoid members
speciale, . modul, 2005

Modelprojekt, . modul, 2005
Hockey Stick modellen
, bachelormodul. modul, 2005

videnskabsprojekt, . modul, 2005

Speciale, 3. modul, 2005

, . modul, 2005

Profession - formidling, 3. modul, 2005
Matematisk empirisme
Videnskabsfag, 1. modul, 2004/2005
Matematisk strukturalisme og matematikkens ontologi
Videnskabsfag, 1 + 2. modul, 2004/05

Videnskabsfag, 1. modul, 2004/05
Uendelighed og "integration" i antikken
Videnskabsfag, 2. modul, 2004/05

Model, 2. modul, 2004/05

Model, 1. modul, 2004/05
Komparativ Analyse af Fiskepopulations Modeller
Model, 1. modul, 2004/05
Kan matematik blive interessant for piger?
Profession, 3. modul. modul, 2004/05

, . modul, 2004/05
Distributionsteoriens udbredelse siden 1950
videnskabsfag, 1. modul, 2004

Videnskabsfag, 1. modul, 2004
Modelleringsopgaver i gymnasiet
Formidler-variant, 3. modul, 2004

Forsker-variant, 3. modul, 2004
Matematisk modellering af store hjerter
Modelprojekt, 1. modul, 2004

Videnskabsfag, 1. modul, 2004
Minkowski & udviklingen af den specielle relativitetsteori
Videnskabsfag, 1. modul, 2004

Speciale, 3. modul, 2004
En komparativ analyse af to samtidige modeller for udbredelse af HIV/AIDS
Modelprojekt, 1. modul, 2004
Formidling af vektorer i gymnasiet
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2004
Runge-Kutta Metodens historie - Baggrund og oprindelse
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2004

Modelprojekt, 2. modul, 2004
Sense of Sound
Modelprojekt, 1. modul, 2004
Vippende borde og det biharmoniske problem
Modelprojekt, 2. modul, 2004

Modelprojekt, 1 + 2. modul, 2004
Udvikling, accept og anvendelse af matematiske teorier og modeller belyst af et eksempel.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2004
Matematik i Det Virtuelle Gymnasium
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2004
Individbaseret model af udbredelsen af to interfererende influenzavirusstammer i en population
Modelbygger, 3.. modul, 2004

Modelprojekt, 1. modul, 2004
Weyls matematikfilosofi i Das Kontinuum
Speciale, 3. modul, 2004
Test of the Shoving Model by Flow Event Investigations - development and application of an algorithm for finding first order saddle points
Speciale - Forskervariant, 3. modul, 2004
Construction of a Holomorphic Motion in Part of the Parameter Space for a Family of Quadratic Rational Maps
Speciale - forskervariant, 3. modul, 2004

Speciale - modelbygger, 3. modul, 2004

Modelprojekt, 1 og 2. modul, 2003

Professionsprojekt, modelbygger, 3. modul, 2003

Speciale, forskervariant, 3. modul, 2003

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2003

Modelprojekt, 1. modul, 2003
Modeller - glade tanker eller videnskab
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2003
Infinitesimalregningen hos Newton og Leibniz
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2003
Stemning og musikalsk Konsonans - et matematisk modelleringsprojekt
Modelprojekt, 1. modul, 2003

Speciale, 3. modul, 2003
Kinesisk matematik
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2002

Modelbygger-varianten, 3. modul, 2002

speciale, 3. modul, 2002
Invarians - om anvendelser og anvendelighed
Videnskabsfag, 1. modul, 2002
Modellering af det hydrauliske spring
Modelprojekt, 1. modul, 2002

Videnskabsfag, 2. modul, 2002

Forsker-variant, 3. modul, 2002
Tabsfri Komprimering - fra et matematisk synspunkt
Modelprojekt, 1. Modul + 2. Modul. modul, 2002
Kinesisk Matematik
Videnskabsfagsprojekt, modul 2. modul, 2002
Fraktal komprimering af digitale billeder
Speciale, modelbygger-variant, 3. modul, 2002
Modellering af skibsskrog
Modelprojekt, 1. modul, 2002
Brouwers intuitionisme
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2002
Fourier og Funktionsbegrebet - overgangen fra Eulers til Direchlets funktionsbegreb
Videnskabsfag, 1 og 2. modul, 2002

Speciale, modelbyggervariant, 3. modul, 2002
Finite Type Arthmetic
Forskervariant, 3. modul, 2001
Udvalgte begreber hos R.A. Fisher
, 3. modul, 2001
Aksiomatisering af euklidisk geometri
Videnskabsfag, 1. modul, 2001

Model, 1. modul, 2001
En fiskemodel i Ecopath
Model, 2. modul, 2001
Real life routing - en strategi for et virkeligt vrp
Model, 1 og 2. modul, 2001
Fraktal billedkomprimering
Forskervariant, 3. modul, 2001

Videnskabsfag, 2. modul, 2001
Algebraisk kodningsteori
Forsker-variant, 3. modul, 2001
Den selvundvigende vandring
Professionsprojekt, Forsknings-varianten, 3. modul, 2000
Beviser i matematik
Videnskabsfags- og prof.projekt, Formidler-variant, 1 + 3. modul, 2000

Professionsprojekt, Modelbygger-varianten, 3. modul, 2000
A Quantitative Description of Glycolysis by Normal Forms
Professionsprojekt, Formidler-varianten, 3. modul, 2000

Modelprojekt, 2. modul, 2000

Professionsprojekt, Modelbygger-varianten, 3. modul, 2000
Potentialeteoriens historie
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 2000

Videnskabsfagsprojekt, 1 og 2. modul, 2000
Uendelighedens Paradokser
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2000

Professionsprojekt, formidler-varianten, 3. modul, 2000
Hyperbolsk Geometri
videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 2000
Matematik og Almenhed
Professionsprojekt, formidler-variant, 3. modul, 2000
Hilberts matematikfilosofi
Professionsprojekt, formidlervariant, 3. modul, 2000

Professionsprojekt, Formidlervariant, 3. modul, 2000

Formidler-variant, 3. modul, 2000

Videnskabsfag, 1. modul, 2000
Matematik i gymnasiet - Selvvirksomhed, kontekst og undervisningsvejledning
Professionsprojekt, Formidler-varianten, 3. modul, 1999-2000

Modelprojekt, 2. modul, 1999-2000

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1999

Professionsprojekt, formidler-varianten, 3. modul, 1999
Strukturmodeller
Modelprojekt, 1. modul, 1999

Videnskabsfagsprojekt, 1 + 2. modul, 1999

Modelprojekt, . modul, 1999

Modelprojekt, 2. modul, 1999

Professionsprojekt, modelbygger-varianten, 3. modul, 1999

Professionsprojekt, 3. modul, 1999

Modelprojekt, 2. modul, 1999
Neutrale mandatfordelingsmetoder - en illusion?
Modelprojekt, 1. modul, 1999
Designerkurver
Professionsprojekt, formidler-varianten, 3. modul, 1999

Modelprojekt, 2. modul, 1999
Grundvandsmodellen MIKE SHE - en lille verificering
Modelprojekt, 1 + 2. modul, 1999
Evaluering af en hjertemodel
Modelprojekt, 2. modul, 1999

Professionsprojekt, 3. modul, 1999
Matematik i kombinatorisk kemi
Modelprojekt, 1. modul, 1999
Dynamics of Complex Quadratic Correspondences
Professionsprojekt, Forsker-varianten, 3. modul, 1999

Professionsprojekt, Modelbygger-varianten, 3. modul, 1999
Elliptisk Kurve Kryptering
Professionsprojekt, Modelbygger-varianten, 3. modul, 1999
Hvad matematikken og fysikken gjorde for vektorregningen
Videnskabsfagsprojekt, 1 + 2. modul, 1999

Modelprojekt, 1 + 2. modul, 1999
Valgemner i matematik i det almene gymnasium og HTX
Professionsprojekt, 3. modul, 1999
De reelle tal - hvad kan de bruges til og hvordan ?
Speciale, 3. modul, 1999
Elektrokardiografi og Partiel Wavelet Transformation
, 2. modul, 1998

speciale, 3. modul, 1998
Graflommeregneren i det matematiske gymnasium
Professionsprojekt - formidlervarianten, 3. modul, 1998
Cayleys Problem
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1998
Fejlkorrigerende koder
, 1. modul, 1998
Den aksiomatiske metode
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1998

Modelprojekt, 2. modul, 1998
Hodgkin og Huxleys matematiske model - en modelteoretisk behandling
Model- og videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1998

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1998
Logicisme: Tilblivelse og sammenbrud
Professionsprojekt - speciale, 3. modul, 1998

Professionsprojekt, modelbygger-varianten, 3. modul, 1998
From Cayley to the Erlanger Programm
Videnskabsfagsprojekt, 1 + 2. modul, 1998

Modelprojekt, 1. modul, 1997-98
Using a stochastic decision function in Bayesian sampling planning
Modelprojekt, 1. modul, 1997
Analyse af hjertemodeller
Modelprojekt, . modul, 1997
Grundvandsmodeller
Model, 2. modul, 1997
Funktionsbegrebet i det matematiske gymnasiums 1. G.
Professionsprojekt, formidler-variant, 3. modul, 1997

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1997
Verdensbankens globale befolkningsprognose
Modelprojekt, 2. modul, 1997
En model for universelt respons
Modelbyggervariant, 3. Modul. modul, 1997
Matematisk Kompetence i filosofisk og didaktisk perspektiv
Professionsprojekt -formidler-variant, 3. modul, 1997
Flexundervisning i matematik
Professionsprojekt, formidler-variant, 3. modul, 1997

Proffession, formidler-variant., 3. modul, 1997
Verificering af Matematiske Modeller - en analyse af Den Danske Eulerske Model
Modelprojekt, 1. modul, 1997
Kryptologi
Modelprojekt, 1. modul, 1997
Matematisk beskrivelse af Fysiske Objekter
Modelprojekt, 1. modul, 1997

Modelprojekt, 2. modul, 1997
Grafiske modeller - et matematikhistorisk projekt
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1997

Introduktionsprojekt, 1. modul, 1997
BSE-Model
Introduktionsprojekt, 1. modul, 1997
Projekt Modul 2 - fra kvaternioner til vektorer
Modelprojekt, 1. modul, 1997

Professionsprojekt - modelbyggervariant, 3. modul, 1996/97
De tidlige talssystemer
, 2. modul, 1996/97
Stokastik i rutevalgsmodeller
Model, 1. modul, 1996
Kaos og universalitet
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1996
En teoretisk, matematisk analyse af multiniveaulagerproblemer
Modelprojekt, 2. modul, 1996
SMEC - en evaluering af SMEC-modellen.
Modelprojekt, 1. modul, 1996
Den tidlige historiske udvikling af spilteorien.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996
Bolzano og Cauchy - Et matematikhistorisk projekt.
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996
Forholdet mellem matematik og virkelighed - belyst ved fremkomsten af ikke-euklidisk geometri
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1996
Korttidsvejrprognoser
Modelprojekt, . modul, 1996
Modelling the Respiratory System
Professionsprojekt -, 3. modul, 1996

Professionsprojekt -, 3. modul, 1996
Retorik eller realitet?
Professionsprojekt - formidlervariant, 3. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, modul 1. modul, 1996
Matematiske modeller af baroreceptorernes respons
Model, 2. modul, 1996

Professionsprojekt - formidlervarianten, 3. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, 3. modul, 1996
Bevisteori - Eksemplificeret ved Gentzens bevis for konsistensen af teorien om de naturlige tal
, . modul, 1996
Feedback-kontrol af blodtrykket i aorta
Modelprojekt, 2. modul, 1996

Modelprojekt, 2. modul, 1996

Praksisprojekt formidlingstype, 3. modul, 1996

Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1996
Hamiltons Quaternioner - En vurdering af deres anvendelighed
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1996
Direct methods for the solution of sparse linear systems of equations from an oil reservoir simulator on a MIMD computer
Praksisprojekt modelbygning, . modul, 1996

Specialerapport, 3. modul, 1996

A: Projekt B: Videnskabsfagsmodul, A: Modul 1. modul, 1995

, 3. modul, 1995
Masterlignings-modeller af glasovergangen. Termisk-mekanisk relaksation.
Projektrapport, 3. modul, 1995
Valgmodeller i gymnasiets matematikundervisning
Speciale, . modul, 1995
Gymnasiets matematik set i lyset af EDB
Videnskabsprojekt, Bachelor. modul, 1995
Kompressorer - analyse af en matematisk model for aksialkompressorer
Projekt, . modul, 1995
Why use a simple model, when a complex one will do
Praksisprojekt, 3. modul, 1995

Projektrapport, Bachelor. modul, 1995
Episoder fra matematikkens historie
Historisk projekt, . modul, 1995
Matematikundervisning i en computertidsalder
Videnskabsprojekt, 2. modul, 1995

Praktisk modelbyggerprojekt, 3. modul, 1995

Modelprojekt, . modul, 1995

Videnskabsprojekt, Bachelormodul. modul, 1995
Tallenes opkomst
, Bachelormodul. modul, 1995

, Breddemodul. modul, 1995
Landkort - en matematisk model
Modelprojekt, 1. modul, 1995
Hermann Weyls intuitionistiske matematik
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1995
Lokalisering - teori og praksis
, 2. modul, 1994-95
Structure and Transport. Pore Evolution and Diffusion in Char Combustion.
Speciale, . modul, 1994

Projektrapport, 3. modul, 1994
Knots, Links and Algebraic Invariants
, . modul, 1994

Modelprojekt, 2. modul, 1994
Riemann integralet set i et historisk perspektiv
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1994
Tiden og tanken
, 1. modul, 1994
Dispersionsmodellering
, 1. modul, 1994

, . modul, 1994

, . modul, 1994

, 3. modul, 1994

Videnskabsfagsprojekt, 2. modul, 1994

Projektrapport, 2. modul, 1994
Vektoranalysens udvikling
Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1994
Multidimensionale kontingenstabeller
Speciale, . modul, 1994
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve' det! Gymnasiematematikkens begrundelsesproblem.
Speciale, . modul, 1994

Videnskabsfagsprojekt, . modul, 1994
Geometridiskussionen - hvor blev den af ?
Formidlingsprojekt, 3. modul, 1994
Fiskerimodeller
Projektrapport, 2. modul, 1994
En analyse af Baroreceptor refleksen
, . modul, 1994
Brovedligeholdelse - bevar mig vel
, 2. modul, 1993
Solitoner
, . modul, 1993
Kuglepakning - Teori og model
Projektrapport, 3. modul, 1993

, 2. modul, 1993
Demografimodeller i Danmark
, 2. modul, 1993
Euler og Bolzano - matematisk analyse set i et videnskabsteoretisk perspektiv
Projektrapport, 1. modul, 1993

, 3. modul, 1993
En matematisk model for elektrostatiske interaktioner i proteiner
, 2+3. modul, 1993
Wavelets
Videnskabsfagsprojekt, 1. modul, 1993
1- og 2-dimensionale strukturmodeller for kvasikrystaller
Kombineret fysik-/matematikprojekt, 2/3. modul, 1992/93

, . modul, 1992/93

, . modul, 1992
De fire fouriertransformationer
, 1. modul, 1992
Paradokser i litteratur og matematik
Projektopgave, . modul, 1992

, 2. modul, 1992

, 1.. modul, 1992
NPC-Teorien - ej blot til lyst
, 2. modul, 1992

, . modul, 1992
Vinklens tredeling - et klassisk problem
, 1. modul, 1992
Geometri og virkelighed
Projektrapport, 1. modul, 1992
Radontransformationen og dens anvendelse i CT-scanning
Projektrapport, 2. modul, 1992
Analyse og Simulering af et dynamisk system
, 1. modul, 1992
Valgsystemer - modelbygning og analyse
Projektrapport, 2. modul, 1992

, . modul, 1992

, 2. modul, 1992

Modelprojekt, . modul, 1991/92
En statistisk model til bearbejdelse af karakterer tilknyttet gymnasiet
, . modul, 1991

Projekt, 2. modul, 1991
Planetbaner og pertubationsteori
, . modul, 1991

, 2 og 3. modul, 1991

, 2. modul, 1991

, . modul, 1991
I sandhedens tjeneste - historien bag teorien for de komplekse tal
, 1. modul, 1991
Elektrondiffusion i silicium - en matematisk model
, 3 + 1. modul, 1991

, . modul, 1991
Matematikkens symbolsprog - et projekt om symbolerne og deres rolle i matematikken
, 1. modul, 1991

, 1. modul, 1991

, . modul, 1991
Temperaturudbredelse. Hvordan ?
, . modul, 1990/91

, 1. modul, 1990
Visualisering
, . modul, 1990
Kontrafaktiske konditionaler i HOL
, . modul, 1990

, . modul, 1990
RSA-kryptosystemer
, . modul, 1989/90
Anvendelse af edb i gymnasiets matematik-undervisning
, . modul, 1989

, . modul, 1989
Biosyntesen af penicillin - en matematisk model
, . modul, 1989

, 3. modul, 1989
Spilteori
, 2. modul, 1989

, . modul, 1989

, . modul, 1989

, . modul, 1989
Solitoner historisk belyst
, . modul, 1989
Optimering af dynamiske systemer ved brug af semigruppeteori
, 2.. modul, 1988/89
En matematisk model til bestemmelse af permeabiliteten for blod-nethinde-barrieren
, . modul, 1988
Matematikundervisningen i det polske gymnasium
, . modul, 1988

, . modul, 1988
Spilteori
, . modul, 1988

, . modul, 1988

, . modul, 1987/88
Dynamisk programmering
, . modul, 1987
Matematisk grundlag for "Prolog"
, . modul, 1987
Black Beauty vender tilbage
, . modul, 1987

Speciale, 3. modul, 1987

, . modul, 1986/87

, 2. modul, 1986/87

, . modul, 1986
BZ-reaktionen
, . modul, 1986
Matematikkens fascination hos Platon og Mandelbrot
, . modul, 1986
Galois' bidrag til udviklingen af den abstrakte algebra
, . modul, 1986
Calciumtranspoprt gennem cellemembraner
, . modul, 1986

, . modul, 1986

, . modul, 1985/86

, . modul, 1985/86

, . modul, 1985

, . modul, 1985

, 2. modul, 1985
EDB i matematikundervisningen
, . modul, 1985

, . modul, 1985

, . modul, 1985
Anvendelse af grafiske metoder til analyse af kontingenstabeller
, . modul, 1985
Geometri, hvem, hvad, hvor
, . modul, 1984/85

, . modul, 1984/85

, . modul, 1984/85

, 1. modul, 1984/85

, . modul, 1984
Der er langt fra Q til R
, . modul, 1984

, . modul, 1984
Matematik - model - Maxwell
, 3. modul, 1984

, . modul, 1984
Kybernetik og kunstig intelligens
, . modul, 1984
Matematik og almendannelse
, . modul, 1984
Hvor er katastrofeteorien ?
, . modul, 1983/84
Ellipsoide-metoden
, . modul, 1983
Stokastiske modeller i populationsgenetik
, . modul, 1983
Statistiske modeller og politiske indeks
, . modul, 1983
Anvendt matematik - teori eller praksis
, . modul, 1983
Matematiske modeller for periodisk selektion i E. coli
, . modul, 1983

, . modul, 1982/83
Matematisk modekspertise - et eksempel
, . modul, 1982/83

, . modul, 1982

, . modul, 1982

, . modul, 1982

, . modul, 1982

, . modul, 1982
Analyse af multispektrale satellitbilleder
, . modul, 1981/82

, . modul, 1981
Produktionsteori
, . modul, 1981
Til en historieteori om naturerkendelser, teknologi og samfund
, . modul, 1980/81
Matematikopfattelser hos 2.g'ere
, . modul, 1980

, . modul, 1980
ODIN - undervisningsmateriale til et kursus i differentialligningsmodeller
, . modul, 1980

, . modul, 1980

, . modul, 1980
Modelbegrebet i fysikken - eksemplificeret ved modeller over viscoelastiske stoffer
, . modul, 1979/80
Geometri, skole og virkelighed
, . modul, 1979
Statistiske modeller til bestemmelse af sikre doser af carcinogene stoffer
, . modul, 1979

, . modul, 1978

, . modul, 1978

, . modul, 1978

, . modul, 1978
Om matematik- og fysikundervisningen i gymnasium og HF
, . modul, 1977

, . modul, 1977
Matematikkens rolle i gymnasiet/HF
, . modul, 1977
Om matematikundervisningen og nogle alternativer
, . modul, 1977

, 2. modul, 1976

, . modul, 1975

, . modul, 1975
Matematik i gymnasiet fra 1903 til 2005
Videnskabsfag, 1. modul, 2006
Populationsbiologiens Matematik
Videnskabsfagsprojekt, 2. modul. modul,

Database opslag den: 27-11-2020