Forsiden Kort visning: Alle   Refleksion   Internt-faglige   Fri
Lang visning: Alle   Refleksion   Internt-faglige   Fri

Liste over projekter af typen: refleksions-, formidler og metaprojekt

Klik på titlen for alle informationer om et projekt.
Fra Storhed til Fald - en analytisk gennemgang af Steady State modellens historie
Refleksionsprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2013
Er dimensionsanalyse Vanskeligt?
Refleksionsprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2013
Fysik og Astronomi - to supplerende videnskaber
Refleksion, 1. modul, sommer 2004
Modeller i fysik - Simplificering i modeller af gassers kinetik
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2012
Millikans fornemmelse for e.
Refleksion, 1. modul, 2007/2008
Refleksion, 1, bachelormodul. modul, 2007/2008
Opgaveregning og kompetencer i fysik
refleksion, 1 + 3. modul, 2007/2008
Refleksion, 1. modul, 2006/07
Anomaliers Rolle i Ratikelfysikkens Udvikling - Med udgangspunkt i neutrinohistorien
Refleksion, 1. modul, 2006/07
Self-organized criticality - En kompleks teori?
Refleksion, 1. modul, 2006/07
Kommunikation i fysikforskning: En alternativ model
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2006
Refleksion, 1. modul, 2006
Fysik i sovjetunionen - og dens filosofiske dogmer
Reflektionsprojekt, . modul, 2005
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Videnskabeligheden af ikke-falsificerbare teorier
refleksion, 1. modul, 2004/05
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Newtons spand og Machs princip - er inerti absolut eller relativ?
refleksion, 1. modul, 2004/05
Minkowski og udviklingen af den specielle relativitetsteori
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Eksperimentets rolle i fysikundervisningen
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Kvantemekanikkens filosofiske grundlag
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Den kemiske binding
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Projektarbejde i fysik i gymnasieskolen
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
refleksion, 1. modul, 2004
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2002
Emergens
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2002
Museumsformidlingen i ny belysning - Brug af konstruktivistiske teorier i museets formidling af naturfag
reflektionsprojekt, 1.. modul, 2002
Invarians - om anvendelser og anvendelighed
Refleksionsprojekt, 1.. modul, 2002
reflektionsprojekt, 1. modul, 2001
Billeddannelse af hjernen - principper og anvendelser
reflektionsprojekt, 1. modul, 2001
Arisk fysik
Meta-projekt, 2. modul, 2000
reflektionsprojekt, 1.. modul, 2000
I EPR-paradokset kan antagelsen af lokalitet bevares ved antagelse af symmetrisk tid
Meta-projekt, . modul, 2000
Hvirvelforskning - en storm i et glas vand
Formidlings-toningsprojekt kombineret med komm., 3. modul, 2000
META-projekt, 1. modul, 2000
Om realiteten af ikke direkte observerbare objekter i fysikken
META-projekt, 2. modul, 2000
Illustrationens kraft - Visuel formidling af fysik
Speciale, Toning-formidling, 3. modul, 1999
TID - et metafysisk projekt
Meta-projekt, 1. modul, 1999
Sorte Kasser
Metaprojekt, 1. modul, 1999
Hvad matematikken og fysikken gjorde for vektorregningen
META-projekt kombineret med matematik, 1. modul, 1999
Proteinfoldning - Om fysikkens rolle i biologi
META-projekt, 1+2. modul, 1999
Metaprojekt, 3. modul, 1998
Salt i saaret?
Speciale, meta, 3. modul, 1998
Symmetri i fysik
Meta-projekt, 1. modul, 1998
Kvantesemiotik
Speciale, meta, 3. modul, 1997
En indledende sammeligning af den Normalvidenskabelige og den Metafysiske Tilgang til Begreberne Kosmogoni, Evolution og Emergens
Metaprojekt, 1. modul, 1997
Speciale, Metabinding, 3. modul, 1997
Analogier i fysik
Metaprojekt, 1. modul, 1997
Metaprojekt, 1. modul, 1997
Entropiens universalitet
Meta-projekt, 1. modul, 1996
Metaprojekt, . modul, 1996
Niels Bohrs periodiske system?
Metaprojekt, 1. modul, 1996
Reflektionsprojekt, 1. modul, 1996
Stoffets mindstedele
Metaprojekt, 1. modul, 1995/96
Visuel Mekanik
Tonning-formidling projekt, 2. modul, 1995
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Metaforer i fysikken
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Compton Effekt - Historisk og Naturvidenskabsteoretisk
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Universets udvidelse
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Paradokser i kvantemekanikken
Metaprojekt, 1. modul, 1994
Metaprojekt, 1. modul, 1994
Et udviklingstrin i Elasticitetsteoriens historie i et metafysisk perspektiv
Metaprojekt, 1. modul, 1993
Dimensionsanalyse - en introduktion
Metaprojekt, 1. modul, 1993
Metaprojekt, . modul, 1992
Computersimulering og fysik
Metaprojekt, 1. modul, 1992

Database opslag den: 27-11-2020