Forsiden Kort visning: Alle   Refleksion   Internt-faglige   Fri
Lang visning: Alle   Refleksion   Internt-faglige   Fri

Liste over projekter

Klik på titlen for alle informationer om et projekt.
Analyzing the new systematic errors in pressure setup
Bachelorprojekt, 1. modul, Vinter 2010
Isomorf kommunikation
Speciale, 3. modul, Sommer 2013
Fra Storhed til Fald - en analytisk gennemgang af Steady State modellens historie
Refleksionsprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2013
Er dimensionsanalyse Vanskeligt?
Refleksionsprojekt, Bachelor. modul, Sommer 2013
Fysik og Astronomi - to supplerende videnskaber
Refleksion, 1. modul, sommer 2004
Internt-faglig, 2. modul, sommer 2004
Technological Driving Forces and Barriers for the Dissemination of Degassing Technology in the Oil Industry - The case of the DONG degassing plant
Speciale, 3. modul,
Fagprojekt, 4. semester. modul, 2014
Speciale, 3. modul, 2014
Speciale, 3. modul, 2014
Simulation of DNA-induced Self-assembly of Nanoparticles
Bachelorprojekt, 1. modul, 2014
Bachelorprojekt, 1. modul, 2014
Bachelorprojekt, 1. modul, 2014
Developing a Method for Luminescence Dating of Rock surfaces
Integreret speciale (kemi), 3. modul, 2014
Heterogenous Precipitation of Barium Sulphate - Dependence of Pressure and Electrical Fields
Speciale, 3. modul, 2013
Speciale, 3. modul, 2013
The Dielectric Loss Strength Variation along an Isomorph
Speciale, 3. modul, 2013
Speciale, 3. modul, 2013
The Dielectric Loss Strength Variation along an Isomorph
Speciale, 3. modul, 2013
Karakterisering af vesikler ved dynamisk lysspredning
Bachelorprojekt, 1. modul, 2012
Implementering af uformaliserede opgaver i gymnasiet
Bachelorprojekt, 1. modul, 2012
Isochronal Superposition
Speciale, 3. modul, 2012
Modeller i fysik - Simplificering i modeller af gassers kinetik
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2012
Internt fagligt projekt, 2. modul, 2012
Tube Resonance in the Bulk Transducer
Internt fagligt projekt, 1. modul, 2012
, 3. modul, 2012
Measurement of Temperature Response to a Pressure Change (formel) of a Supercooled Liquid at the Dynamic Glastransition
Bachelorprojekt, 1. modul, 2011
Bachelorprojekt, 1. modul, 2011
SAXS AND GISAXS OF LAMELLAR THIN FILM DIBLOCK COPOLYMERS AND SIMULATION
Bachelorprojekt, 1. modul, 2011
Speciale, 3. modul, 2011
Speciale, 3. modul, 2011
Bachelorprojekt, 1. modul, 2011
Bachelorprojekt, 1. modul, 2010
Frit projekt, 3. modul, 2010
Speciale, 3. modul, 2010
Speciale, 3. modul, 2010
Development of Isothermal Microcalorimetry with in-situ Electrochemical Enzyme Sensors
Speciale, 3. modul, 2010
Internt-fagligt, 1. modul, 2009/10
Relaxationstid ved negativt tryk
Internt-fagligt, 1. modul, 2009/10
Femtosekund Laser Ablation
Intertfagligt, Modul 1. modul, 2009
Frit projekt, 3. modul, 2009
Internt-fagligt, 1. modul, 2008/09
Internt-fagligt, 1. modul, 2008/09
Effect of Pressure Equalization Modules (PEM) on Beaches
Speciale, 3. modul, 2008
DSC Measurements on DMPC with Pentanol and Hexanole
Internt-fagligt, 2. modul, 2008
Speciale, 3. modul, 2008
Ionic and Electronic Transport Properties of A2BO4-Type Oxides
Speciale, 3. modul, 2008
Thermal expansion of viscous liquids
Speciale, Modul 3. modul, 2008
Millikans fornemmelse for e.
Refleksion, 1. modul, 2007/2008
Refleksion, 1, bachelormodul. modul, 2007/2008
Opgaveregning og kompetencer i fysik
refleksion, 1 + 3. modul, 2007/2008
Internt-fagligt, 2 + 3. modul, 2007/2008
Speciale, 3. modul, 2007/2008
Internt-fagligt, 2. modul, 2007/08
Internt-fagligt, 2. modul, 2007/08
Merging af dielektrisk alpha- og beta-relaksation
Internt-fagligt, 2. modul, 2007/08
Simulation af rekrystallisation - for inhomogent distribuerede kim i aluminium
internt-fagligt, 2. modul, 2007
Pyroelectricity - A new Application for the Piezoelectric Bulk Transducer
Speciale, 3. modul, 2007
A study of n-alcohol alkyl chain length dependent structural perturbations of unilamellar 1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine (DMPC) vesicles
Speciale, 3. modul, 2007
A characterization of the alcohol-induced structural changes of unilamellar dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC) vesicles
speciale, 3. modul, 2006/2007
Refleksion, 1. modul, 2006/07
Anomaliers Rolle i Ratikelfysikkens Udvikling - Med udgangspunkt i neutrinohistorien
Refleksion, 1. modul, 2006/07
Self-organized criticality - En kompleks teori?
Refleksion, 1. modul, 2006/07
Mechanical Spectrum of a Viscous Liquid
speciale, 3. modul, 2006/07
Bestemmelse af Magnetokalorisk Effekt ved 3w-Metoden
Intern fagligt projekt, 2. modul, 2006
Tempus Gnosis, Tiden den fjerde dimension
, . modul, 2006
Neutrino - Kuhn - Hacking
, . modul, 2006
speciale, 3. modul, 2006
Kommunikation i fysikforskning: En alternativ model
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2006
Internt-fagligt, 2. modul, 2006
Internt-fagligt, 2. modul, 2006
Forgasning af grafit med CO2
Speciale, 3. modul, 2006
Refleksion, 1. modul, 2006
Deep State in Silicon with Electrical Impedance Spectroscopy (EIS)
Speciale, 3. modul, 2006
internt-fagligt, 2. modul, 2006
The Catastrophe Controversy: Foundational Aspects
Internt fagligt projekt, 1. modul, 2006
Videnskabsteknisk projekt, 2. modul, 2006
Light-Induced Structural Flexibility of Thylakoid Membranes
, . modul, 2005
Phosphorlipmembraner pertuberet med 1-alkoholer - et SAXA studie
, . modul, 2005
Fysik i sovjetunionen - og dens filosofiske dogmer
Reflektionsprojekt, . modul, 2005
, 2. modul, 2005
, . modul, 2005
Characterion of silicon semiconductors
, . modul, 2005
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Videnskabeligheden af ikke-falsificerbare teorier
refleksion, 1. modul, 2004/05
SEIRA spektroskopi
Internt-fagligt, 2. modul, 2004/05
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Refleksion, 1. modul, 2004/05
Newtons spand og Machs princip - er inerti absolut eller relativ?
refleksion, 1. modul, 2004/05
Evaluating the methods of pollen analysis and optically stimulated luminescence in respect of recovering the climate history of a site near Yabroud, Syria.
Speciale, 3. modul, 2004/05
Minkowski og udviklingen af den specielle relativitetsteori
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Eksperimentets rolle i fysikundervisningen
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Test of the Shoving Model by Flow Event Investigations - development and application of an algorithm for finding first order saddle points
Speciale, 3. modul, 2004
Fysiske forklaringer i undervisning
Speciale, 3. modul, 2004
Optimering af neutronspredningsudstyr ved Monte Carlo simulering.
Internt-fagligt, 2. modul, 2004
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Kvantemekanikkens filosofiske grundlag
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Den kemiske binding
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Projektarbejde i fysik i gymnasieskolen
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2004
Speciale, 3. modul, 2004
refleksion, 1. modul, 2004
Komparativ Analyse af Fiskepopulations Modeller
, . modul, 2004
Frit projekt, 3. modul, 2003
Internt-fagligt projekt, 2. modul, 2003
Speciale, 3. modul, 2003
Speciale, 3. modul, 2003
Fysikkens historie i en almendannende fysikundervisning - eksemplificeret med Millikan Ehrenhaft kontroversen
Speciale, 3. modul, 2003
Dielectric and Shear Mechanical Relaxation in Glass Forming Liquids
Speciale, 3. modul, 2003
Speciale, 3. modul, 2003
Speciale, 3. modul, 2003
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2002
Emergens
Refleksionsprojekt, 1. modul, 2002
, 3.. modul, 2002
, 3.. modul, 2002
Museumsformidlingen i ny belysning - Brug af konstruktivistiske teorier i museets formidling af naturfag
reflektionsprojekt, 1.. modul, 2002
Det frie projekt, 3.. modul, 2002
Internt fagligt, 2.. modul, 2002
Invarians - om anvendelser og anvendelighed
Refleksionsprojekt, 1.. modul, 2002
, 3. modul, 2002
Lava Dreams
Modelprojekt, . modul, 2002
, 2+3. modul, 2001
reflektionsprojekt, 1. modul, 2001
Dielectric relaxation in poly(propylene glycol) oligomers of increasing chain length
, 3. modul, 2001
Koblingen mellem de termiske og mekaniske responsfunktioner ved glasovergangen.
, 3. modul, 2001
Billeddannelse af hjernen - principper og anvendelser
reflektionsprojekt, 1. modul, 2001
Low-Temperature ac Conductivity of disordered non-metals
Internt fagligt projekt, 3.. modul, 2001
Speciale i fysik og kemi, . modul, 2001
internt fagligt projekt, 3. modul, 2001
Strukturelt og termodynamisk studie af phospho(C13)lipiddobbeltlag omkring hovedfaseovergangen
internt fagligt projekt, 3. modul, 2001
Arisk fysik
Meta-projekt, 2. modul, 2000
reflektionsprojekt, 1.. modul, 2000
Frit projekt, 3.. modul, 2000
Internt fagligt projekt, 2.. modul, 2000
Speciale, 2.. modul, 2000
Meso-scale eddies in the Nordic Seas - Spatiotemporal variability and their relation to deep-sea convection investigated by use of Lagrangian surface drifters
Anvender-tonings projekt kombineret med geografi, 3. modul, 2000
Materialeanalyse ved RF Impedansspektroskopi
Eksperimentelt Anvender-toning, 2. modul, 2000
I EPR-paradokset kan antagelsen af lokalitet bevares ved antagelse af symmetrisk tid
Meta-projekt, . modul, 2000
Hvirvelforskning - en storm i et glas vand
Formidlings-toningsprojekt kombineret med komm., 3. modul, 2000
META-projekt, 1. modul, 2000
Om realiteten af ikke direkte observerbare objekter i fysikken
META-projekt, 2. modul, 2000
Reaktiviteten for Hvedehalm
eksperimentelt toning-anvender projekt, 2. modul, 2000
Speciale, 3. modul, 2000
Illustrationens kraft - Visuel formidling af fysik
Speciale, Toning-formidling, 3. modul, 1999
Det hydrauliske spring - Et eksperimentelt studie af polygoner og hastighedsprofiler
Speciale, Intern-faglig, eksperimentelt, 3. modul, 1999
A-tonningsprojekt, 1. modul, 1999
TID - et metafysisk projekt
Meta-projekt, 1. modul, 1999
Tonning-anvender projekt, 2 og 3. modul, 1999
Sorte Kasser
Metaprojekt, 1. modul, 1999
Speciale, F-tonning, 3. modul, 1999
Begrundelsesproblematikken i fysikfaget set i et historisk perspektiv
Speciale, 3. modul, 1999
Eksperimenter og dannelse i fysik
toningsprojekt, 1. modul, 1999
Internt fagligt projekt, 2. modul, 1999
internt fagligt + toning-anvender projekt, 2. modul, 1999
Hvad matematikken og fysikken gjorde for vektorregningen
META-projekt kombineret med matematik, 1. modul, 1999
Proteinfoldning - Om fysikkens rolle i biologi
META-projekt, 1+2. modul, 1999
Internt fagligt projekt, 1. modul, 1999
Tonning-Anvender, 1. modul, 1998
Metaprojekt, 3. modul, 1998
Schottky-barrieren analyseret med Elektrisk Impedans Spektroskopi
Speciale, 3. modul, 1998
Bestemmelse af chlorobenzens dipolmoment
, 2. modul, 1998
Salt og cellemembraner
Internt fagligt projekt, 2. modul, 1998
Salt i saaret?
Speciale, meta, 3. modul, 1998
Kauzmann-paradokset
Internt-fagligt projekt, 2.. modul, 1998
Symmetri i fysik
Meta-projekt, 1. modul, 1998
Ledning gennem siliciumoxid
Internt-fagligt projekt, 3. modul, 1997
Kvantesemiotik
Speciale, meta, 3. modul, 1997
En indledende sammeligning af den Normalvidenskabelige og den Metafysiske Tilgang til Begreberne Kosmogoni, Evolution og Emergens
Metaprojekt, 1. modul, 1997
En asymmetrisk hopmodel for ac-ledning i uordnede faste stoffer
Internt-fagligt projekt, 3. modul, 1997
Internt-fagligt projekt, 1. modul, 1997
Intent-fagligt projekt, 2. modul, 1997
Speciale, Metabinding, 3. modul, 1997
Internt-fagligt eksperimentelt projekt, 3. modul, 1997
Analogier i fysik
Metaprojekt, 1. modul, 1997
Metaprojekt, 1. modul, 1997
Fasebestemmelse af fosfolipider
Tonning-anvender projekt, 1. modul, 1997
Salte i DMPC dobbeltlag
Internt-fagligt projekt, 2. modul, 1997
Bragg-linse
Speciale, 3. modul, 1996
Produktion af kolde Natrium klynger
Speciale, 3. modul, 1996
Den symmetriske hop-model for AC-ledning i uordnede faste stoffer
Speciale, internt-fagligt, 3. modul, 1996
Plasmaoscillation i natriumklynger
Speciale, internt-fagligt, eksperimentelt, 3. modul, 1996
Entropiens universalitet
Meta-projekt, 1. modul, 1996
Ledning gennem SiO2
Internt-fagligt projekt, 1 og 2. modul, 1996
Metaprojekt, . modul, 1996
Niels Bohrs periodiske system?
Metaprojekt, 1. modul, 1996
Speciale, internt-fagligt, 3. modul, 1996
F-tonningsprojekt, 2. modul, 1996
Bulkmoduler
Tonning-anvender projekt, . modul, 1996
Kvantisering af nanolederes elektriske ledningsevne
Tonning-anvender projekt, 1. modul, 1996
Internt-fagligt projekt, 3. modul, 1996
Internt-fagligt projekt, 1. modul, 1996
Reflektionsprojekt, 1. modul, 1996
Stoffets mindstedele
Metaprojekt, 1. modul, 1995/96
Internt-fagligt eksperimentelt projekt, 1. modul, 1995/96
Rejsen til tidens indre - udarbejdelse af et manuskript til en fjernsynsudsendelse
Speciale, F-tonning, 3. modul, 1995
Visuel Mekanik
Tonning-formidling projekt, 2. modul, 1995
Anomal swelling af lipide dobbeltlag
Speciale, 3. modul, 1995
projekt, tonning-anvender, 3. modul, 1995
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Speciale, 3. modul, 1995
Anvenderprojekt, 1. modul, 1995
Metaforer i fysikken
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Compton Effekt - Historisk og Naturvidenskabsteoretisk
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Anvendelse af fysik i matematik: Statistisk mekanik og knudepolynomier
, . modul, 1995
Den justerbare piezokeramiske transducer
Tonning-anvender, 1 + 2. modul, 1995
Universets udvidelse
Metaprojekt, 1. modul, 1995
Masterlignings-modeller af glasovergangen. Termisk-Mekanisk Relaksation
Speciale, 3. modul, 1995
Speciale, internt-fagligt, 3. modul, 1995
Characterization of Tetraaza-AC8 - A surfactant with Cation Complexing Potential
Speciale, 3. modul, 1995
, . modul, 1994
Eksperimentelt A-tonning, 2. modul, 1994
Tonning-anvender, 2. modul, 1994
Paradokser i kvantemekanikken
Metaprojekt, 1. modul, 1994
System i rodet
Speciale, 3. modul, 1994
Tradition og fornyelse - Det praktiske elevarbejde i gymnasiets fysikundervisning, 1907-1988
Speciale, 3. modul, 1994
Metaprojekt, 1. modul, 1994
Intellektuel stil i henholdsvis matematik, fysik og kemi.
F-tonning, 2. modul, 1994
Internt-fagligt, 2. modul, 1994
Modellering af dispersion i piezoelektriske keramikker
, . modul, 1993
, . modul, 1993
Et udviklingstrin i Elasticitetsteoriens historie i et metafysisk perspektiv
Metaprojekt, 1. modul, 1993
, 1. modul, 1993
, . modul, 1993
Kommensurabilitets-oscillationer i laterale supergitre
Speciale, 3. modul, 1993
Pluronics
, . modul, 1993
, . modul, 1993
F-toning, . modul, 1993
Dimensionsanalyse - en introduktion
Metaprojekt, 1. modul, 1993
, . modul, 1993
Tankeeksperimenter i fysikken
, 1. modul, 1992
1- og 2-dimensionale strukturmodeller for kvasikrystaller
, 2. modul, 1992
Metaprojekt, . modul, 1992
Rum og Tid I Vores Erkendelser - belyst ved to universmodeller
Breddeprojekt, 1. modul, 1992
Computersimulering og fysik
Metaprojekt, 1. modul, 1992
Geometri og Virkelighed
, 1. modul, 1992
Introduktion til kvante Hall effekten
, 2. modul, 1992
Overfladestruktur og poreudvikling af koks
, 3. modul, 1992
Helium - Atomet
, 2. modul, 1991/2
Superledning i gymnasiet
, 2. modul, 1991/2
Superledning i gymnasiet
, 2. modul, 1991/2
Germaniumbeamanalyse samt A - GE tyndfilms elektriske egenskaber
Speciale, 3. modul, 1991
Erkendelse og Kvantemekanik
Breddeprojekt, 1. modul, 1991
, 3. modul, 1991
, 2. modul, 1991
, 2. modul, 1990
, 1. modul, 1990
Breddeprojekt, 1. modul, 1990
, 2 modul. modul, 1990
Metal-Isolator-Metal systemer
Speciale, 3. modul, 1990
, 2. modul, 1990
Response i Tidsbilledet og Frekvensbilledet
, 2. modul, 1990
Kaosteoriens paradigmatiske og videnskabsteoretiske position
Breddeprojekt, 1. modul, 1990
, 2. modul, 1990
Breddeprojekt, 1. modul, 1990
Deterministisk kaos
, 2. modul, 1990
, 2. modul, 1990
, 1. modul, 1990
Del af et speciale, . modul, 1989
Elevhefte: Noter til et eksperimentelt kursus om kaos
Del af et speciale, . modul, 1989
Elektrodynamik og relativitetsteori
, 2. modul, 1989
, 1. modul, 1989
Fysik og virkelighed
, 1-2. modul, 1988
Elektronik-kredse i undervisningen
, 1. modul, 1988
, 1. modul, 1988
Magnetisk susceptibilitet
, 2. modul, 1988
Overfladen af planeten Mars
Speciale, . modul, 1988
Fysik og Virkelighed - kvantemekanikkens grundlagsproblem i gymnasiet
, . modul, 1988
, 2. modul, 1988
, 1. modul, 1987
, . modul, 1987
Chips i undervisningen
, 1. modul, 1987
Piezoelektriske krystallers egenskaber
, 1. modul, 1987
Bestemmelse af bulkresistiviteten i silicium
Speciale, . modul, 1987
uvby,beta-systemet - en effektiv fotometrisk spektralklassifikation af B-, A- og F-stjerner
Internt fagligt projekt, 2. modul, 1986
Naturvidenskab og dannelse
, 2. modul, 1986
uvby,beta-systemet - en effektiv fotometrisk spektralklassifikation af B-, A- og F-stjerner
, 1. modul, 1986
Om udviklingen af den specielle relativitetsteori
, 1. modul, 1986
, . modul, 1986
Fysik og Dannelse
, 2. modul, 1986
Computernes fysik
, 1. modul, 1986
Fotoelektrisk Hb - fotometri
, 1. modul, 1986
Kvanteteori for gymnasiet
, 2. modul, 1985
Aspekter ved kraftvarmeforsyning
Speciale, . modul, 1985
, . modul, 1985
, . modul, 1985
, 2. modul, 1984
Speciale, . modul, 1984
Speciale, . modul, 1984
Aspect eksperimentet - skjulte variable i kvantemekanikken ?
Speciale, . modul, 1983
, . modul, 1983
Speciale, . modul, 1983
Herslev - muligheder for vedvarende energi i en landsby
, 2. modul, 1982
Til en historieteori om naturerkendelse, teknologi og samfund
, . modul, 1981
, 2. modul, 1981
, 2. modul, 1981
Eksemplarisk undervisning og fysisk erkendelse - illustreret ved to eksempler
Speciale, . modul, 1981
Dielektrisk relaxation
, . modul, 1980
Polymere stoffers viskoelastiske egenskaber
Speciale, . modul, 1980
Kaos i fysiske systemer
Speciale, . modul, 1980
Termodynamik i Gymnasiet
, 2. modul, 1979
, . modul, 1979
Speciale, . modul, 1979
Internt-fagligt projekt, 2. modul, 197
Korrespondensprincippet og Bohrs periodiske system
, . modul,
, . modul,

Database opslag den: 27-11-2020